Orhun Yazıtları'nda Göktürkçe Örnekleri

Kültiğin yazıtında Göktürkçe Türk ve Tanrı kelimeleri

Orhun Yazıtları - Bilge Kağan yazıtında Otuz Tatar kelimesi

Orhun Yazıtları - Kültiğin yazıtında Kırgız Bodun kelimesi

Göktürkçe damga ile Türkçe Irk Bitig kitabı

Tonyukuk ve Kultiğin yazıtlarında Göktürkçe Ötüken kelimeleri