Eski Türkçe Sözlük: P-Z

Eski Türkçe Sözlük - Türk dilinin, öz Türkçe'nin köklerinden, bin yıl önceki halinden, güzel kapsamlı bir kelimeler, sözcükler dizini.

 1. PARS:Leopar
 2. PARSAK: 1- Acıma duygusu, merhamet 2- Porsuk
 3. PAŞA: Baş komutan, general( Bu sözcük, bazı dilbilimcilerimize göre, Baş-Şad, bazılarına göre de Baş- Ağa birleşimi ve zamanla ağız değişimiyle bu biçime gelmiştir.
 4. PEÇEN: Çayır, çimen, çayırlık, otlak
 5. PEÇENEK: 1- Otlak, çayırlık 2- Bacanak
 6. PEK: 1- Berk, katı, sıkı, sert, kuvvetli, dayanıklı 2- Bey sözcüğünün, değişik ağız ayrılığı Bek, beg,beğ, bey vb.
 7. PEKİŞ: Sıklık, sertlik, pekişmişlik
 8. PELEN: İyi, ehven
 9. PELİN: Acı ve keskin kokulu bir yayla çiçeği
 10. PELİT: Meşe ağacının çiçeği
 11. PERİNÇEK: (Berincek) 1- Sadık, içten bağlı 2- Fedakar
 12. PINAR: Kaynak, kaynarca, göze
 13. PIŞGAN: Olgun, pişkin
 14. PİŞKİN: Olgun, pişmiş
 15. PUSAT: (Busat, basat) 1- Silah 2- Zırh, koruyucu
 16. PUSUG: Pusu
 17. PUSUN: Pusu, pusma, sinme
 18. PUSUNÇ: İltica, sığınma, sinme, pusma, sığınmış, mülteci
 19. PÜSKÜL: Sarkık, asılı duran süs, aksesuar
 20. SABA (Sava):1- (Sapa, sopa) Sopa, değnek, savma aleti, savaş aleti 2- Söz, iddia, hitap
 21. SABACI: 1- Sopacı, sopayla dövüşen 2- Konuşmacı, hatip
 22. SABAK: (Savak) 1- Sopa, cop sopa kullanan, dövüşçü, sopa ile dövüşen 2- Kımız saklamak için beygir derisinden yapılan tulum
 23. SABAR: 1- Sapar, savar, döver, sopayla döven 2- Savar, savaşır, savaşçı 3- Hatip, konuşmacı
 24. SABI: 1- Sopa, cop 2- Savaş, dövüş 3- Söz, sohbet
 25. SABU: 1- Sopa, cop, değnek 2- Savaş, dövüşçü, dövüş ustası, savaşçı
 26. SAÇA: Saçı, bahşiş, armağan
 27. SAÇAN: 1- Cömert, dağıtan, harcayan 2- Yayıncı, yayın yapan
 28. SAÇI: 1- Armağan, bahşiş 2- Adak, inanç gereği dağıtılan nesne
 29. SAÇILIK: Armağan, hediye, bahşiş
 30. SAÇUK: 1- Eli açık, cömert 2- Armağan, bahşiş 3- Aleni, saklısız, gizlisiz
 31. SADAK: Okların, içinde muhafaza edildiği torba ok torbası
 32. SADU: İyi, çok iyi, ala
 33. SAGAY: 1- Düşünceli, Düşünen, sakınan 2- Özleyen, özlemiş, özlem oymaklarından
 34. SAGIM: 1- Emel, arzu, Murat 2- Düşünce, fikir, düşünceli, fikir sahibi 3- Sağlamlık,dayanıklılık
 35. SAGIN: 1- Özlem, hasret 2- Düşünce, plan, tasarım 3- Davet 4- Kıvılcım
 36. SAGINÇI: Sagınan, düşünen, özleyen, sakınca duyan
 37. SAGU: Ağıt, mersiye
 38. SAGUNDU: Özlenen, düşünülen, kollanan
 39. SAGUNDUK: Özlenen, düşünülen, özlemeye değer
 40. SAGUNUR: Düşünce, tasarım
 41. SAĞ: 1- Sağlık, dirilik, canlılık, yeterlilik 2- Akıl, fetanet 3- Doğruluk, inanırlık 4- Halis, saf, net
 42. SAĞ BİLGE: birl. Sağ/Bilge Doktor, sağlık uzmanı
 43. SAĞAN: Doğan türü, yırtıcı avcı bir kuş
 44. SAĞANAK: Sağanak, sert ve hızlı yağan yağmur
 45. SAĞANÇIĞ: Nefs, can, ruh
 46. SAĞBİLİ: birl. Sağ/Bili (Bilig) Sağduyu, hikmet
 47. SAĞDAÇ: Sağlıklı günlerin arkadaşı, can yoldaşı
 48. SAĞDIÇ: Sağdaç " Damadın en yakın, en güvenilir arkadaşı"
 49. SAĞIK: 1- Düşünceli, planlı 2- Sağ, diri, uyanık 3- Ateş, kıvılcım, ateşli
 50. SAĞIM: 1- Yaşam, sağlık 2- Serap, algın
 51. SAĞIN: 1- Düşünce, tasarım 2- Özlem 3- Ateş, kıvılcım
 52. SAĞINÇ: 1- Kurgu, hayal 2- Sakınca, mahsur, endişe 3- Özlem
 53. SAĞIŞ: Hesap, matematik, sayış
 54. SAĞLAM: Sağlıklı, güçlü, dayanıklı, dirençli
 55. SAĞLI: (Sağlık) Diri, canlı, sağlıklı
 56. SAĞLICA(K): Sağlıklı, diri, esenlikli
 57. SAĞMAN: Sağlıklı, güçlü
 58. SAĞNAK: (Sağanak)
 59. SAĞRAK: İçki içilen kap, kupa, kadeh
 60. SAĞRI: 1- Sağrak 2- Sarı
 61. SAĞUNÇAK: Ağıt, mersiye
 62. SAĞUNMUŞ: 1- Özlem içinde olan 2- Düşünen, düşünceli 3- Davet eden, davetkar
 63. SAKA: 1- Akıllı, arif 2- Düşünceli, kaygılı 3- Sakal 4- Saklı, saklayan, koruyan
 64. SAKAR: 1- Alnında beyaz lekesi bulunan at 2- Uğursuz, sakıncalı
 65. SAKÇI: Koruyucu, muhafız
 66. SAKIK: Çoban yıldızı
 67. SAKIN: 1- Düşünme, tasarım, kaygılanma, kaygıyı ortadan kaldırma eylemi 2- Saklama, koruma,esirgeme 3- Uzaklaşma, ayrılma
 68. SAKINÇ: Düşünce, kaygı
 69. SAKIŞ: Kaygı, endişe
 70. SAKLI: 1- Korunmuş, mahfuz, esirgenen 2- Zinde, dinç, sağlıklı
 71. SAKLICA: 1- Gizli, örtülü, korunan 2- Hazine, mücevher
 72. SAKLIÇAK: 1- Gizli, gizlenmiş, örtülü 2- Yaşam, sağlık, esenlik
 73. SAKMAN: 1- Uyanık, diri, sağlam 2- Sokman, dize kadar çıkan çizme
 74. SAL: 1- Saldırı, saldırmak 2- Salmak, bırakmak, azat etmek, serbestlik 3- göndermek, yaymak,ulaştırmak, uzatmak
 75. SALAÇAK: Salınan, bırakılan, salınmış
 76. SALACUK: Saldıran, saldırıcı, gönderici
 77. SALAMAN: Salınan, bırakılan, azat edilen, serbest, azade
 78. SALAMIŞ: 1- Saldıran, düşmana karşı hamle ve manevra yapan 2- İyi kılıç sallayan, silahşor 3- Salmış, köle azat etmiş
 79. SALANÇU: Saldırgan, iyi kılıç kullanan
 80. SALAR: 1- Ordu sevk eden 2- İyi kılıç kullanan, silahşor
 81. SALÇI: 1- Salıcı, sevk edici 2- Salan, serbest bırakan 3- Karahanlılar döneminde, saray aşçılarının unvanlarından
 82. SALÇUK: 1- Salınmış, azat edilmiş, saltuk, eski köle 2- Başına buyruk, bağımsız, otoriteye karşı çıkan 3- Saldıran 4- Silahşor, iyi silah kullanan 5- Küçük yel, esinti 6- Haber salan, mesaj yollayan
 83. SALDIRAN: Hücum eden, asker sevk eden
 84. SALDIRGAN: Saldırıcı, hücumcu
 85. SALDIRI: Hücum, taarruz
 86. SALDIRMIŞ: Hücum etmiş, taarruz etmiş
 87. SALDUR: Saldırı
 88. SALGARA: Salınmış, azade, başına buyruk, otorite tanımaz
 89. SALGIN: 1- Serbest, bağımsız 2- Serap, hayal
 90. SALGUR: Atak, tetik, saldırmaya hazır
 91. SALGUT: Mebus, vekilEskiden bir bölgeyi temsilen, Kağan'a (Başkente) gönderilen kişilere verilen unvan
 92. SALIK: 1- Vergi, vergi borcu, haraç 2- Haber, öğüt, tavsiye
 93. SALIKÇU: Haberci, öğütçü
 94. SALIM: 1- Serin esen yel, serinlik 2- Ferman, emirname 3- Üzüm demedi, salkım
 95. SALIN: 1- Serbest, serbestlik, salınma, boy gösterme 2- Jest, eda 3- salıncak
 96. SALINMIŞ: Serbest, azade, salaman
 97. SALKIM: Salınmış, sarkık
 98. SALTUK: 1- Serbest bırakılmış, azade, hürriyetine kavuşmuş eski köle 2- Başına buyruk, bağımsız
 99. SALTIN: Yalnız, yalnızlık içinde, tek kalmış
 100. SALUK: (Salık) Serbest, azade, hürriyetine kavuşmuş
 101. SALUM: 1- Özgürlük, azat 2- Kılış, silah
 102. SALUN: 1- Jest, mimik, eda, cilve 2- Boy gösterme, ortaya çıkma
 103. SALUNDU: 1- Özgür, hür 2- Edalı, boy gösteren
 104. SALUR: 1- Saldıran, saldırgan, asker salan 2- Silahşor, iyi silah kullanan 3- Saldırma, kılıç, silah 4- Serbest, azade
 105. SAMSA: Baklava türü bir hamur tatlısı
 106. SAMUKA: İnatçı, dirençli
 107. SAN: Sanmak, saymak, var kabul etmek
 108. SANAGA: 1- Serap, hayal 2- Niyet, maksat
 109. SANAĞ: Hesap, matematik
 110. SANAK: Matematik
 111. SANÇAK: Ucu sivri mızrak
 112. SANÇAR: Saplayan, batıran, dürten, mızrak kullanarak sançan, sançıcı, iyi silah kullanan
 113. SANÇI: 1- Ucu sivri demir, silah 2- Sivri bir aletin, vücuda değince verdiği acı 3- Acı duymak 4- Hayalet
 114. SANÇIĞ: Ucu sivri demir, kargı
 115. SANÇIŞ: Hamle, kılıç veya kargıyla yapılan dürtüş
 116. SANDUGAÇ: Bülbül
 117. SANEK: Hayran, meftun
 118. SANG: San, düşünce var sayma
 119. SANGI: Hayal, serap
 120. SANIR: 1- Hayal 2- Burç
 121. SANKUR: Hayret, şaşkınlık
 122. SANLAV: Hürmet, saygı
 123. SANLI: 1- Sanıcı, düşünücü 2- Şüpheci
 124. SANSAK: Anlayış, intiba
 125. SAPA: 1- Sopa, değnek 2- Kılıç sapı, kabza 3- Aykırı, farklı, başka
 126. SAPAK: 1- Sopa 2-Aykırı, aykırılık
 127. SAPAR: 1- Sabar, döver, dövücü 2- Aykırı, farklı 3- Kabza
 128. SAPURLUŞ: Devrim, ihtilal, ayaklanma, ayrılma
 129. SARAR: Saran, sarıcı, sarma eyleminde olan, ören, örücü
 130. SARGIN: 1- Sevimli, sempatik, çekici 2- Sargı, sarılı, örülü
 131. SARGUT: 1- Güneş ışığı 2- Bağış, ihsan
 132. SARI: 1- Sarı renk, sarışın 2- Sarılı, sarılmış, saran, sarılma
 133. SARICA: Sarılı, sarı gibi, sarıya çalan
 134. SARIG: Sarılı, sarılmış, örgülü
 135. SARIL: Sarılmaktan...sarıl, mecSevgili, saygılı, cana yakın
 136. SARIM: 1- Suyu süzmeye yarayan, ince dokuma 2- Sarma, sarılma
 137. SARIP: Sarp, dik, sarılı, çıkılması güç, yalçın
 138. SARMAN: (Sarıman) 1- Sarışın, sarıya çalan 2- Sıcak kanlı, cana yakın
 139. SARMAŞIK: Sarılı, sarpa sarmış, sarılan
 140. SARTIK: 1- Sarılı, örgülü, örülmüş 2- Farklı, dikkat çekici
 141. SARU: 1- Sarı 2- Sıra dışı, farklı, dikkat çekici 3- Batı, batı yönü
 142. SARUCA: 1- Bir sungur türü avcı kuş 2- Sarıya çalan, sarışın
 143. SARUL: Sarılı, sarılmış
 144. SATI: 1- Satık, satuk, satılmışın dişisi 2- Pazar yeri (Eski Türk geleneklerine göre, çocukları sık ölen ya da olmayan ailelerin, çocuğu olduğunda, yaşaması ve uzun ömürlü olması için, onu Tanrı'nın sevdiği, toplumun sevip saydığı, bir ulu kişiye ya da onun ruhuna, çocuğu koruması, manevi bir destek vermesi bakımından emanet edilmesi eylemine satma-satılma adı verilirÇocuk erkekse, "Satılmış", kız ise "Satı" adı verilir)
 145. SATIÇ: 1- Satıcı, tüccar 2- Mertebe, rütbe
 146. SATIM: 1- Satıcığım 2- Ticaret
 147. SATIŞGAN: Satıcı, tüccar
 148. SATUK: Satı, satık, satılmış
 149. SATUN: Satın alma, satın alma gücü, paha
 150. SAV: (Sava) 1- Mesaj, haber, yeni haber 2- İddia- isnat 3- Ün, san 4- Savaş, vuruşma, dövüş 5-Öykü, atasözü, darbı mesel
 151. SAVA: (Sav)
 152. SAVACI: (Savcı)
 153. SAVAN: 1- Savıcı, savaşçı, def edici 2- Elçi, arabulucu
 154. SAVAR: Savaşçı, savıcı, defedici
 155. SAVARU: 1- Bahşiş, armağan 2- Geçici, muvakkat
 156. SAVAŞ: Harp, döğüş, vuruşma, savma, defetme
 157. SAVAŞGAN: Savaşçı, cengaver
 158. SAVÇI:Savcı, savacı)1- Elçi, haberci, resul, sözcü 2- Savaşçı, cengaver 3- Ünlü, meşhur, ün salmış
 159. SAVDUK: Uğurlama, veda
 160. SAVGAT: Armağan, bahşiş
 161. SAVGU: 1- Haraç, vergi 2- Şifa, derman
 162. SAVRIN: 1- Armağan, bahşiş 2- Ahd, azim
 163. SAVRUK: Savrulmuş, derbeder
 164. SAVTUR: Veda, uğurlama
 165. SAVUN: 1- Davet, çağrı 2- Savunma, savaş 3- Ağıt, mersiye, ölenlerin yiğitlik ya da hayırlı işlerini anlatmak için verilen yemek
 166. SAVUNDUK: Davetiye
 167. SAVUNGAN: Savunucu, savaşan, direnen, müdafi
 168. SAVUR: Eli açık, cömert, hovarda
 169. SAVURKAÇ: 1- Savurgan, hovarda, eli açık 2- Fırtına, katı yel
 170. SAVUT: 1- Koruyucu, koruyan, müdafi 2- Zırh, çelik yelek, demirağ
 171. SAY: (sag, sağ, sak, sayı) 1- Saygı, sayma, geçerli kılma 2- Düşünme, ölçme, seçme, tasarım, hesap, ödeşme 3- Taşlık yer 4- Zırh, göğüslük
 172. SAYAK: Saygılı, hürmetli
 173. SAYAN: 1- Saygılı, saygıdeğer, saygıya layık 2- saygı gösteren, efendi, ağırbaşlı
 174. SAYDAM: Saf, net, berrak, sayılabilen, açık, temiz, bilinen
 175. SAYDUR: Saygı duruşu, ihtiram duruşu
 176. SAYGI: 1- Hürmet, önem, değer, edep 2- Sayı, sayım, matematik
 177. SAYGIN: İtibarlı, hürmet gören, saygı gören, hatırı sayılır
 178. SAYIL: Seçilmiş, seçkin, sayılan
 179. SAYILGAN: Sayılan, saygı gösterilen,muteber
 180. SAYIM: Saygı, saygı gösteriş
 181. SAYIN: 1- Seçkin, değerli, muteber, güzide, muhterem 2- Saf, halis, arı 3- Güzel, ender rastlanan
 182. SAYINDI: Saygı duyulan, itibar gören, muhterem, saygın
 183. SAYIR: İçinden su çıkan mağara
 184. SAYIŞ: Ödenek
 185. SAYIT: Saygın, muteber
 186. SAYLAK: Sayılan, takdir gören, usta, uzman
 187. SAYLIK: Şeref, haysiyet, onur
 188. SAYMAN: Sayıcı, hesapçı, hesap ve sayı uzmanı
 189. SAYRI: Üzgün, mahzun, yorgun ilgisiz
 190. SAYVAN: Gölgelik, kamelya
 191. SAZAĞAN: (Sazan) Soğuk yel
 192. SAZAK: 1- Sazlık, bataklık 2- İnce yağan kar 3- Ak bulut 4- Çok konuşan, geveze 5-Poyraz, soğuk esen yel 6-Sezgin, sezici, uyanık
 193. SAZAN: 1- Soğuk esen yel 2- Sazlık, bataklık 3- Sezen, sezici
 194. SEBE: Sevgi, sevi
 195. SEBÜK: Sevik, sevilen, sevgi gören
 196. SEÇEN: 1- Titiz, seçici, ayırıcı 2- Konuşkan, hoş sözlü
 197. SEÇİL: 1- Seçkin, güzide, seçilmiş 2- Farklı, olağanüstü
 198. SEÇİLİR: Seçkin, güzide
 199. SEÇİLMİŞ: Seçkin, güzide
 200. SEÇKİN: 1- Farklı, göze batan, olağanüstü 2- İtibar gören, muhterem
 201. SEGREK: Seyrek, ender rastlanan
 202. SEĞİRTGEN: 1-Koşucu, atlet 2- Afacan, ele avuca sığmaz, tez canlı
 203. SEĞREK: Seyrek, nadir, az rastlanır
 204. SEKMEN: Seviye, mertebe
 205. SELÇİK: (Seligcik) 1- Temiz, pakize, namuslu, bakire 2- Küçük kılıç, bıçak 3- Açık,beliğ, fesahatli
 206. SELEK: Eli açık, cömert
 207. SELEN: 1- Salınan, sallanan, kıvrılan 2- Temiz, pak, namuslu, zarif, bakire 3- Fısıltı, hafif ses 4-Haber, havadis 5- Yılan (Tuva ve Çuvaşlarda)
 208. SELENGE: Kıvrılan, kıvrık
 209. SELİG(Silig): 1- Namuslu, temiz, dürüst, pakize 2- Kibar, narin, zarif
 210. SELİGÇİK: (Selçik) Temiz, namuslu, bakire
 211. SELİN: 1- Selen, salınan, haber, fısıltı 2- Sülün kuşu
 212. SEMİZ: 1- İri yarı, şişman 2- Besili, bakımlı
 213. SENGER: 1- Canavar, ejderha 2- Kale, burç
 214. SENGİ: Sevgi, sevi
 215. SENGÜN: Ordu komutanı, general
 216. SEPİL: 1- Yaygın, yayılmış, bulaşmış 2- Kale, hisar
 217. SEPİN: 1- Çeyiz, kalın 2- Yaygın, yayık
 218. SEREDAY: Yüzük, takı, aksesuar
 219. SERİM: 1- Gösteriş, teşhir 2- Sabır, metanet
 220. SERİN: 1- Gölge, gölgelik 2- Genişlik, gerilmişlik 3- Soğuğa yakın, hafif soğuk 4- Sabırlı, dayanıklı
 221. SERİNGEN: 1- Serince, serinleşmiş 2- Sabırlı, dayanıklı
 222. SEVEN: Sevmek...den sevgi sahibi, şefkatli, tutkulu
 223. SEVERGE: 1- Dost, yakın, yaren 2- Aşk, sevgi, tutku
 224. SEVGİ: Sevme eyleminin nüvesi
 225. SEVİ: Sevgi, sevgi eğilimi, sevgi yakınlığı
 226. SEVİGEN: Seven, sevgisini veren
 227. SEVİK: 1- Sevilen, sevgi gösterilen, sevgiye layık, sevgili 2- Dost, gönüldaş
 228. SEVİL: Sevilen, el üstünde tutulan
 229. SEVİLGEN: Sevilen, aşırı ilgi gören
 230. SEVİM: Sempati, alım, çekicilik- sevgiye yol açan
 231. SEVİMLİ: Çekici, sempatik
 232. SEVİN: Sevinç, mutluluk
 233. SEVİNÇ: Neşe, coşku, sevinme duygusu, mutluluk
 234. SEVİNÇEK: Sevinilecek şey, sevinç kaynağı
 235. SEVİNDÜK: Mutluluk, bahtiyarlık (Uzun süren bir çocuksuzluk döneminden sonra, çocukları olan ailelerin sık kullandığı, geleneksel adlardan)
 236. SEVİNMİŞ: Sevinçli, mutlu, mutlu olmuş
 237. SEVİNTİ: 1- Mutluluk, mutlu olmaya değen 2- Ferahlık, gevşeme, rahatlık, huzur
 238. SEVÜK: Sevilen, sevgili, canan
 239. SEYİRTGEN: Afacan, çalışkan, ele avuca sığmaz
 240. SEYREK: Az rastlanır, sıra dışı
 241. SEZEK: 1- Hassas, duygulu, ferasetli 2- Sezgi, anlayış, kavrayış, his
 242. SEZEN: Anlayan, kavrayan, hisseden
 243. SEZER: Hassas, duygulu, fark edici
 244. SEZGİ: İdrak, seziş, hissediş, ilham
 245. SEZGİN: Hassas, sezici
 246. SEZGİR: Hassas, narin, alıngan
 247. SEZİGEN: Sezen, sezgin
 248. SEZİK: Sezgin, içli
 249. SEZİKLÜ: Tedbirli, sezici
 250. SEZİM: Hissediş, anlayış
 251. SEZİMTAL: Hassas, duygulu
 252. SEZMİŞ: İdrak eden, anlayan
 253. SIBAK: Sopa, değnek
 254. SIDAL: Muktedir, güçlü, egemen
 255. SIGUN: 1- Yabani geyik 2- Emek, zahmet, sıkıntı
 256. SIĞIN: Erkek geyik, Ala geyik
 257. SIĞINAK: Sıkı korunan, sığınılacak yer, yoğun ve katı olan yer
 258. SIĞINDIK: Bağlılık, sadakat
 259. SIĞLAM: 1- Sağlam, sıkı, yoğun 2- Sine, bağır
 260. SIK: Katı, yoğun
 261. SIKI: Katı, sıkılmış, yoğun
 262. SIKILGAN: Daralmış, daralan, sıkılaşan, utangaç
 263. SIKIN: 1- Keder, yas, üzüntü, sıkıntı 2- Ala geyik
 264. SILIV: Temiz, pakize, bakire
 265. SILKIM: Cesur, gözükara
 266. SIN: 1- Deney, deneme 2- Endam, gösteriş
 267. SINAÇI: Hakem, sınayıcı
 268. SINAĞ: Sınav, imtihan, deneme
 269. SINAK: Deney, sınav, imtihan
 270. SINAUVU: Sınav, deney
 271. SINAYÇI: Hakem, sınayan
 272. SINÇI: Hakem, sınaçı
 273. SINDIRAÇ: Bülbül
 274. SIRAY: Çehre, yüz, beniz
 275. SIRGA: 1- Küpe, takı, aksesuar 2- Armağan, bahşiş 3- Halka, halkalı
 276. SIRGALU: Küpeli
 277. SIRMA: Sırlı, boyalı, gümüş tel
 278. SIYKIM: Sevgili, canan
 279. SIYLI: 1- Sevimli, sempatik, muteber 2- Armağan
 280. SIYLIK: Armağan, bahşiş
 281. SIYURGAL: Armağan
 282. SIZGIÇ: Kalem, yazgaç
 283. SIZIM: Sızı, yakınma, hüzün
 284. SİBEL: 1- Buluttan ayrılıp henüz yere düşmemiş yağmur tanesi 2- Buğday, buğday tanesi
 285. SİLGİ: Arınma, temizlik, parlaklık
 286. SİLİG: 1- Temiz, namuslu, dürüst 2- El değmemiş, bakir, bakire 3- Tatlı dilli
 287. SİNÇE: Çehre, beniz
 288. SİNGİL: Küçük kız kardeş
 289. SİNGİN: Mahçup, sıkılgan
 290. SİNKEL: İmtiyazlı, ayrıcalıklı
 291. SİNKİL: İmtiyazlı
 292. SİR: 1- Şeciye, soy, kök 2- Birleşik, birleşmiş
 293. SİREK: Zeki, akıllı
 294. SİTACU: Nazlı, narin, alıngan, hassas
 295. SİYAVUŞ: Sevimli, sempatik, sevgiye layık
 296. SİYENDİ: Sevilen, sevilmiş, sevgiye layık
 297. SİYREK: Az rastlanır, seyrek bulunur
 298. SİYUN: Sevim, sevimlilik, sempati, beğeni
 299. SİYURAN: Utkan, muzaffer
 300. SİYURGAL: 1- Ödül, armağan, ödül alma 2- Madalya, askeri nişan
 301. SİYURGATMIŞ: 1- Düşmanı bozguna uğratmış 2- Başarılı, ödül ve övgü almış
 302. SİYÜNÇ: Sevinç, mutluluk
 303. SİZGEK: Zeki, sezgin, müdrik
 304. SİZÜÇEN: Hassas, zeki, uyanık, akıllı
 305. SOBAY: 1- Bekar, yalnız, münferit 2- Silahını iyi kullanan, deneyimli asker, savaşçı
 306. SOĞAY: Sağlıklı, zinde, dinç
 307. SOKMAN: 1- Mert, dürüst 2- Diz kapağına kadar gelen uzun bir tür çizme (Türkmen çizmesi)
 308. SOKULAG: 1- Adak, kurban 2- Sokulgan, munis, cana yakın
 309. SOKULGAN: Cana yakın, munis
 310. SOKUM: Kurban, adak
 311. SOLAGAY: 1- Solak 2- Ters, hiddetli, öfkeli
 312. SOLAK: 1- Asker yöneten, asker sevk eden (Sulag) 2- Sol el ve ayağını kullanan
 313. SOLAŞIGLI: Yararlı, çok yararlı, iş bitirici
 314. SOLGUN: Rengi kaçmış, yıpranmış, hüzünlü
 315. SOLGUR: (Salgur) Atak, saldırı
 316. SOLIN: Araştırmacı, meraklı
 317. SOLMAGAN: Canlı, ölümsüz, solmaz
 318. SOLMAZ: Canlı, diri, çekici
 319. SOLTU: Soludu, soluklu
 320. SOLUK: Nefes, can
 321. SONGAR: Sungur, şahin
 322. SONUÇ: 1- Son, bitim, kıyı 2- Uç, sınır, limit Otmanlı ve Salçuklular döneminde, sınır karakollarında görev yapan kişiler verilen bir ad
 323. SORGUÇ: Başa takılan çelenk
 324. SORGUN: Söğüt türü bir ağaç
 325. SOYÇA: Soylu, soyluca
 326. SOYDAM: 1- Soylu, soyunu düşünen 2- Ailesine bağlı, yuvasına bağlı
 327. SOYDAN: 1- Soylu, soylu bir aileden gelen 2- Hanedan, hanedanlık
 328. SOYDAŞ: Aynı soydan gelen, aynı soyun kişileri
 329. SOYLAMIŞ: 1- Soyunu çoğaltıp, kutsayan, örgütleyen 2-söz, söyleyen, konuşmacı, hatip
 330. SOYLU: Asil, asalet sahibi
 331. SOYLUHAN: birl. Soylu/Han
 332. SOYON: (Sayın)
 333. SOYSAL: birl. Soy/Sal 1- Ünlü, meşhur 2- Soylu, asil 3- Medeni, uygar
 334. SOYURGAL: 1- Ödül, askeri ödül,madalya, nişan 2- Armağan, bağış, ihsan
 335. SOYURGAT: İhsan, bahşiş
 336. SÖKE: Diz üstü çöküş, çökme
 337. SÖKMEN: 1- Yiğit, gözü kara, düşmana diz çöktüren, dize getiren, buyruğunu dinleten 2- Sokman, uzun çizme
 338. SÖKÜR: 1- Kızgın, hiddetli, kabarmış 2- Dize getiren, diz çöktüren,buyruğunu dinleten
 339. SÖKÜRMÜŞ: Dize getirmiş, baş eğdirmiş
 340. SÖN: Güçten kesilme, azalma
 341. SÖNMEZ: 1- Canlı, enerjik, ateşli, iddialı 2- Parlak, göz alıcı
 342. SÖNÜ-k- : Sönük, pasif, cansız, heyecansız
 343. SÖYKEM: Sempati, sevim, sevimlilik
 344. SÖYLEM: Anlatım, hitap, hitabet, demeç, izah
 345. SÖYLENCE: Efsane, mit, destan, lejant
 346. SÖYÜ: 1- Aşk, sevda 2- Sevinç
 347. SÖYÜÇEN: 1- Aşık, sevdalı 2- Sevinçli, mutlu
 348. SÖYÜNDÜK: Sevindik
 349. SÖZBAY: birl. Söz/Bay Söz zengini, hatip, söz cambazı
 350. SÖZBİR: birl. Söz/Bir mecDoğruluk, dürüstlük, söz birliği, sadakat
 351. SÖZEÇEN: (Sözen)
 352. SÖZEN: Hatip, konuşmacı
 353. SÖZER: birl. Söz/Er, mert, sözünün eri
 354. SÖZERİ: birl. Söz/Eri, mert, sözünün eri
 355. SU: 1- Sıvı 2- Asker, er, erat
 356. SUBAK: Sopa, değnek, cop
 357. SUBAY: birl. Su/Bay 1- Bilgili ve deneyimli asker 2- Hafif süvari, atlı asker 3- Bekar evlenmemiş (Anadolu ve Azerbaycan'da) 4- Çocuksuz, çocuğu olmayan ( Kazak ve Kırgızlarda)
 358. SUGAY: Aya benzer, ay parçası
 359. SUĞUNÇAK: Sığınak, sığınılacak yer, sine, bağır
 360. SUKTA: Sıkıcı, ezici, acı kuvvete sahip
 361. SULAK: 1- Asker sevk eden, sefere çıkan 2- Sulu, verimli
 362. SUN: 1- Çağrı, davet 2- İncelik, nezaket 3- Vermek, ihsanda bulunmak
 363. SUNA: 1- Emsalsiz güzellik 2- Yeşilbaş ördeği
 364. SUNAK: Adak, kurban
 365. SUNAR: 1- Davetkar 2- Cömert, abadan
 366. SUNAYAN: Çığırıcı, davetkar
 367. SUNÇA: Sunak, adak
 368. SUNÇAK: Adak, kurban
 369. SUNGU: Bağış, ihsan, ikram
 370. SUNGUN: 1- Yetenek, yetenekli 2- Sunulan, adak, hibe
 371. SUNGUR: 1- Kartal 2- Şahin
 372. SUNGURCA: Sungur yavrusu, küçük sungur
 373. SUNKA: Sunak
 374. SUNKAK: Sunak
 375. SUNKAR: Sungur
 376. SUNKUR: Sungur
 377. SUNTAY: birl. Sun/Tay
 378. SUNU: İkram, davet, bağış, armağan
 379. SUSKUÇAK: Küçük, körpe
 380. SUSÜ: Sağlık, şifa
 381. SUTU BOĞDA: Mübarek, Tanrısal, Tanrıdan gelen (Eski dönem Tanrı sıfatlarından)
 382. SUVAN: Savaşçı, cengaver
 383. SUVAR: Bolluk, bereket
 384. SUVAT: 1- Su kanalı 2- Suyun taksim edildiği yer
 385. SUYUN: (siyun, sevim) Sevimlilik, sempati, niyet
 386. SUYUNÇUK: 1- Sevinç, sevimlilik 2- Müjde
 387. SÜÇÜG: (Süçig) Tatlı, lezzetli, hoşa giden
 388. SÜDÜN: birl. Süt/Ün, Soylu, temiz
 389. SÜLEDİ: Saldırgan, akın yapan, akıncı
 390. SÜLEK: Saldırgan, akıncı
 391. SÜLEMİŞ: 1- Akıncı, saldırgan, düşman üzerine asker yollayan 2- İyi silah kullanan, silahşor
 392. SÜLÜN: Uzun kuyruklu, renkli bir kuş
 393. SÜNE: Ruh, can
 394. SÜNGÜ: (Süngük) 1- Kesici ve delici, uzun bıçak 2- Kemik, kemik parçası, kemikle yapılan mızrak 3-Eskiden, mezar başlarına dikilen sırık
 395. SÜNGÜK: Süngü
 396. SÜNGÜŞ: Süngü darbesi, süngü hamlesi, süngüleme, savaş
 397. SÜRÇEK: Yemek, oyun ve eğlence için yapılan, gece toplantısı
 398. SÜREN: 1- Asker sevk eden, savaşa asker yollayan 2- Haykırış, nara, savaş narası
 399. SÜRER:Asker sevk eden
 400. SÜRGİT: 1- Payidar, kalıcı 2- Ulak, postacı
 401. SÜRÜN: Süs, makyaj, makyaj malzemesi
 402. SÜSÇEN: Kargı ve kılıç saplamada usta olan kişi
 403. SÜSMEN: 1- Süslü, süsü ve süslenmeyi seven 2- Tos atan, toslayan
 404. SÜSÜN: Süslü, işveli, sempatik, çekici
 405. SÜVERCE: Canan, aşık olunan, maşuka
 406. SÜYEK: Kemik, soy, sop
 407. SÜYGEN: Sevgili, canan
 408. SÜYÜK: Kemik, soy, oymak
 409. SÜYÜM: 1- Sevim, sempatik 2- Görüş, kanaat
 410. SÜYÜN: Sevim, sempati
 411. SÜYÜNÇ: 1- Sevinç,mutluluk 2- Müjde
 412. SÜYÜNÇÜ: (Süyünç) müjde
 413. SÜYÜRGE: Toy, şölen, ziyafet
 414. SÜYÜŞ: Buse, öpücük
 415. SÜZEM: Diksiyon, söz söyleme ve konuşma ahengi
 416. SÜZGE: Tarak, çok ince dişli saç tarağı
 417. SÜZGÜ: 1- Tarak 2- Süzgeç
 418. SÜZGÜN: 1- Arınmış, süzülmüş 2- Mest, mahmur, kendinden geçmiş 3- Göz alıcı, alımlı
 419. ŞAD (Şat):1- Ordu komutanı, general 2- Tigin, prens 3- Cesur
 420. ŞADAPIT: Şad'a bağlı birlik ve beyliklerin genel adı
 421. ŞAKAR: 1- Şakır, bülbül gibi öter 2- Çakar, cesur
 422. ŞAKIR: 1- Öter 2- Çakır
 423. ŞAKRU: Çağrı, mesaj, davet
 424. ŞAMAN: Kam, baksı
 425. ŞANÇI: Saplayıcı, iyi ok ve kargı kullanan, silahşor
 426. ŞANDA: Alçak ve rutubetli yer
 427. ŞANYU: (Tanyu) Sonsuzluk, genişlik
 428. ŞARA: (Çara) Ufuk, ufuk çizgisi
 429. ŞAŞ: 1- Şiş, sivri uçlu, et pişirme aracı 2- Taş 3- Dış kısım, dışarı dışarıda kalan, taşra
 430. ŞAŞLIK: Şiş, şiş kebabı
 431. ŞAYBAL: Şımarık, nazlı
 432. ŞAYLAN (çaylan): Nazik, kibar, neşeli, güler yüzlü
 433. ŞAYLIĞ: Şeref, onur
 434. ŞEYBAN: (Şeban, şıban, çıbın, zıbın) Sinek, haşarat
 435. ŞIMGA: Acele, aceleci
 436. ŞORAMUN: (Çoramun, çuramun) Ruhlarla ilgilenen, kötü ruhları kovan
 437. ŞORLAK: Şorul, şorul akan su, çağlayan
 438. ŞÖLEN: Yalnızca fakir ve kimsesizlere verilen toy, yemek ziyafeti, Bey yemeği
 439. ŞUMGA: Aceleci, tez kanlı
 440. ŞURLAK: Çağlayan
 441. ŞURLAYU: Çağlayan
 442. ŞÜYÜN: Müjde
 443. TABAN:1- Tapan, tapınan 2- Temas, dokunma, vurma 3- Dizi, sıra, kafile
 444. TABAR: 1- Tapan, tapınan 2- Vuran, döven, dövüşçü
 445. TABGAÇ: 1, Dövüşçü, kavgacı 2- Ulu, saygıdeğer, muhterem 3- Tapıcı,tapınıcı
 446. TABIN: (Tapın) İbadet
 447. TABKI: Vicdan
 448. TABU: (Tapı, tapu) Kutsanmış, kutlu yapılmış, tapılacak duruma getirilmiş
 449. TABUK: 1- Tabu 2- İnayet, yardım, hizmet
 450. TABUN: Tapın, ibadet
 451. TAÇA: Tasarı, kurgu, plan
 452. TAÇAM: Tasarı, plan, kurgu, senaryo
 453. TADIK: Tat, lezzet, damak
 454. TAG: (Tak, tağ, dağ)
 455. TAGA: 1- Silah 2- Kural, kaide 3- Saygıdeğer, hürmet edilen
 456. TAGAY: 1- Saygı duyulan kişi 2- Dayı, ana tarafından gelen akraba
 457. TAGI: 1- Dindar, inançlı 2- Takı, aksesuar
 458. TAGUK: Tavuk
 459. TAĞ: Dağ
 460. TAĞAN: Üç ayak, saç ayağı
 461. TAĞAŞAR: birl. Dağ/Aşar mecAzimli, kararlı
 462. TAĞLUK: Dağlık, dağlık bölge
 463. TAĞMA: 1- Dağ eteği 2- Elçi, devlet temsilcisi, devlet görevlisi
 464. TAĞUDAR: 1- Heybetli, dağ gibi 2- Dağıtıcı, yok edici, yıkıcı, şiddetli 3- Kısmet, nasip
 465. TAKAK: Ucu, ateşli ok
 466. TAKAY: 1- Dayı, ana tarafından akraba 2- Dolunay
 467. TAKIĞ: Takı, ziynet, aksesuar, mücevher
 468. TAKIR: Takı, ziynet
 469. TAKIŞ: Takı, süs, aksesuar
 470. TAKİ: Dindar
 471. TAKSUK: Harika, olağanüstü, anormal
 472. TALA: 1- İri cüsseli, heybetli 2- Seçkin, güzide
 473. TALAKAN: Yağmacı, yağmalayan
 474. TALAN: Yağma, yağmalama, üşüşme, saldırı
 475. TALAS: 1- At yarışlarındaki, başlangıç ve bitiş çizgisi 2- Fırtına, kum fırtınası 3- Dalga 4- Tartışma, münakaşa
 476. TALAY: (Taluy, Tulay, Toluy,Tolu) 1- Okyanus, derya, büyük deniz, büyük göl mecUluluk, büyüklük, sonsuzluk 2- Gelecek, ikbal 3- Seçkin,güzide Şamanist gelenekte Deniz ve göllerin kutsal ruhu.
 477. TALAZ: Dalga
 478. TALI: Güzide, seçkin
 479. TALIKU: Seçkin, güzide, beğenilen
 480. TALIMAN: Seçkin, güzide
 481. TALKILIÇ: (Dalkılıç) Zırhsız, korumasız
 482. TALKAN: Kızartılmış tahıl
 483. TALPIN: Faal, aktif, çalışkan, himmetli
 484. TALŞIK: İtimat, teminat, güvence
 485. TAMAN: Duman, sis
 486. TAMAR: 1- Damla, damlayan 2- Demir, demir cevheri
 487. TAMGAÇ: Memur, devlet memuru, damgacı, devlet görevlisi
 488. TAMIŞ: 1- Demiş, söylemiş, bilgili, deneyimli, sözüne değer verilen, sözüne güvenilen 2-Damla
 489. TAMİR: Temir, demir
 490. TAMİZ: Damla
 491. TAMTUK: Büyük ve kuvvetli ateş
 492. TAMU: (Tamuğ) Yerin dibi, yer altı, cehennem Şamanist gelenekte, kötü kişi ve ruhların, öldükten sonra gittikleri yer
 493. TAN: (Tang) 1- Gün açımı, gün doğumu, şafak 2- İlginç, acayip, şaşkınlık yaratan 3- Tatlı, tat veren,huzur veren
 494. TANA: (Dana) dana, iki yaşındaki inek yavrusu
 495. TANDU: 1- Tan vakti, tan vaktinde doğmuş 2- Alev, alevli büyük ateş
 496. TANG: 1- Mucize, olağanüstülük 2- Tan vakti 3- Giriş, antre
 497. TANGAK: Kaygı, endişe
 498. TANGSUK: Mucize, şaşırtıcı olay, olağanüstülük
 499. TANGUT: (Tankut) Savaşlarda, mızrak ve tuğların yanına ya da ucuna takılan ipek kumaş, flama
 500. TANIK: 1- Tanuk, şahit, gözlemci 2- Tanıdık, dost, yaren
 501. TANIL: Ünlü, meşhur, tanınan
 502. TANIP: Tanınmış, ünlü
 503. TANIR: Ünlü, tanınmış
 504. TANIŞ: 1- Tanınan, bilinen, aşina, tanıdık 2- Danışılan, bilgi ve deneyimine başvurulan, danışman
 505. TANIŞIK: Yakından tanınan, tanıdık, bildik, dost, yaren
 506. TANIŞMAN: (Danışman) Tanış, danışılan, bilgili kişi
 507. TANIT: Tanınacak nitelikte, belirgin, tanınabilen
 508. TANJU: (Tanyu) Sonsuz genişlik, ululuk,olağanüstülük, mucize gibi Hun imparatorlarının unvanlarından
 509. TANLA: 1- Şaşılası, ürkütücü, olağanüstü, mucize 2- Suçlayan, yargılayıcı 3- Doğuş, tan vakti
 510. TANLAĞI: Mucize
 511. TANMAN: Tan vakti doğan
 512. TanrıDAĞ: birl. Tanrı/Dağ " Tanrı Dağı" Çok eski dönemlerden beri, kutsanarak, Tanrı tarafından yalnızca Türklere tahsis edildiğine inanılan ve halen kutlu kabul edilen sıradağların genel adı
 513. TanrıKUT: birl. Tanrı/Kut Tanrısal, Tanrıdan gelen, Tanrının Kutunu üzerinde bulunduran, haşmetli, Hun imparatoru Mete Han'ın unvanı
 514. TANSIĞ: (Tansık,Tansu) hayret verici, şaşırtıcı, olağanüstü
 515. TANSU: 1- Tansık, mucize 2- Yadigar, armağan 3- Birleşik
 516. TANTIK: 1- Çok konuşan, konuşkan 2- Tanıdık, hısım, ahbap
 517. TANUĞ: Tanı, teşhis, kanıt, tanınan, tanınmaya yol açan
 518. TANYU: (Tanju) Ulu, ulaşılmaz, hükümran
 519. TAP: Dilek, istek, umut, yardım ve bunları içine alan beklentilerle dolu inanç
 520. TAPAĞ: 1- Tapma, tapınma, saygı 2- Görev, iş
 521. TAPAR: Tapan, seven, uman
 522. TAPARLU: 1- Mutlu, umutlu 2- Sofu, dindar
 523. TAPDUK: 1- Çocuğu uzun süre olmayanların, çocuğu olduğunda verdiği adlardan 2- Saygı ve sevgiye layık, saygıdeğer 3- İbadet, tapınma
 524. TAPI: Tapınma, ibadet
 525. TAPIK: Önde, önde olan, önde gelen
 526. TAPIN: Tapınma, umma, beklenti
 527. TAPINGU: Tapınılacak nitelikte sevilen
 528. TAPIR: Buluş, yenilik, icat
 529. TAPKI: Vicdan
 530. TAPKIR: Ayak altında kalıp, katılaşan toprak
 531. TAPKUR: Tabur, dizi, topluluk, kafile
 532. TAPLAK: Rıza, kabul, teyit
 533. TAPUK: Tapu, Tabu 1- Tapınma, dilek, istek 2- Tabu, kör inanç 3- Hizmet, hizmetli
 534. TAPUKÇI: (Tapıcı) Saray muhafızı, muhafız askeri
 535. TAPUKSAK: Saygılı, hürmetli
 536. TAPUN: Kutsama, kutsal bir varlığa yönelme, beklenti, ibadet
 537. TAPUNMUŞ: Sofu
 538. TAR: Dar, darlık, zahmet, sıkıntı
 539. TARA: Ağaç dallarını budamak için kullanılan bıçak
 540. TARAGAY: Turgay, tarla kuşu, çayır kuşu
 541. TARAKA: 1- Tarak, eşme, ayırma aleti 2- Saygı gösteren
 542. TARAMAN: Tarayıcı,rençber, çiftçi
 543. TARAN: 1- Geniş arazi, ekinlik, ekin yeri 2- Sınır, hudut
 544. TARANÇI: 1- Sınır muhafızı 2- Ekinci, rençber
 545. TARANG: Mevki sahibi, imtiyazlı, saygıdeğer
 546. TARBAN: Gururlu, mağrur
 547. TARDU: 1- Öncelikli, imtiyazlı 2- Durdu, duran yaşam Göktürkler dönemi, üst düzey yöneticilere verilen bir unvan
 548. TARDUŞ: İmtiyazlı
 549. TARGAN: Savaşlarda, düşmanın geçeceği yollara, onların gidişini ağırlaştırmak ve güçleştirmek için bırakılan, kaya ve kütük parçaları
 550. TARGUN: Mahçup, sıkılgan
 551. TARHAN: (Tarkan) İmtiyaz sahibi soylu kişiBu kişiler, vergi vermez, suçları dokuz kereye kadar bağışlanır, kağan ve hanların huzuruna izinsiz girebilirlerdi.
 552. TARHUN: Güzel kokulu bir yayla çiçeği
 553. TARIK: Darı, tahıl, ekin
 554. TARIM: 1- Emek, enerji, zahmet, sıkıntı 2- Ziraat, rençberlik 3- Irmakların küçük kolları
 555. TARINÇ: Sınır, hudut, uç
 556. TARING: 1- Derin, derinlik 2- Ziraat
 557. TARKAN: İmtiyazlı ve soylu kişi (Tarhan)
 558. TARKANÇ: 1- Öfke, gücenme, rahatsızlık, kızgınlık 2- Darılma, sıkılma
 559. TARKAT: Bakan, nazır, yönetici, bürokrat
 560. TARKINÇ: 1- Darılma, darlanma, küsme, küskünlük 2- İsyan, başkaldırma
 561. TARLIG: 1- Güçlük, darlanma, sıkılma 2- Bahşiş, hediye
 562. TARTA: Terazi
 563. TARTAGAN: 1- Tartan, terazi 2- Dağınık, derbeder
 564. TARTIŞ: Armağan, bağış
 565. TARUG: 1- Darı, ekin 2- Hediye, bağış
 566. TASAR: Plan, tasarı, tasarım
 567. TASIM: Gösteriş, afi
 568. TAŞ: 1- Dış, dışta olan, görünürde olan 2- Kaya parçası mecSertlik, dayanıklılık
 569. TAŞAN: Taşmış, dışa vurmuş, coşkun
 570. TAŞAR: Taşmış, coşkun, ateşli
 571. TAŞGAN: Taşan, coşan, ateşli
 572. TAŞGARU: Dışarı, dışarıdan, taşra
 573. TAŞGIN: Taşmış, dışa vurmuş, coşkulu, ateşli, asabi
 574. TAŞKI: Dışarıdan, taşralı
 575. TAŞKIN: Coşkun, ateşli
 576. TAŞRALU: Dışarıdan, yabancı
 577. TAŞRIK: Dışarıda, gurbet, gurbetçi, sefere giden.
 578. TAŞUG: Taşınabilir mal, menkul değer
 579. TAŞÜREK: birl. Taş/Yürek ( Cesur, gözü kara)
 580. TAT: 1- Yemek, damak 2- Uzak, uzakta, uzaktan, yabancılaşmış 3- Kılıç pası, paslı kılıç
 581. TATAR: 1- Uzakta kalmış, yabancılaşmış 2- Çayırlık, mera 3- Kent dışında yaşayan
 582. TATAŞ: (Dadaş) 1- Yakın dost, yaren, arkadaş 2- Uzakta kalmış, aynı uzaklığı paylaşan
 583. TATIG: Tatlı, hoş
 584. TATIR: Çayırlık, otlak, mera
 585. TATLI: Tatlı veren, hoşa giden mecGüler yüzlü, sevimli, cana yakın
 586. TATU: 1- Barış, sulh 2-Uzağı gören, uzak görüşlü 3- Bakıcı, eğitici 4- Tatlı, tat veren 5- Yaratılış, fıtrat
 587. TAV: 1- Hız, devinim, çeviklik, koşu, davranmak, harekete geçmek2- Dağ
 588. TAVAR: Hızlı hareket eden, hızlı davranan.
 589. TAVGAÇ: 1- Hızlı koşan, hızlı davranan, atik 2- Çekici, cezbedici
 590. TAVIŞGAN: Tavşan
 591. TAVLI: 1- Hızlı, atik 2- Dağlı
 592. TAY: 1- Dayak, dayanak, dayanılacak nesne 2- Soy, asalet, soyluluk unvanı 3- Ululuk, büyüklük,çokluk 4- Mevki, yer, bölge 5- Ananın erkek kardeşi, dayı 6- Süt emen at yavrusu
 593. TAYAK: Baston, değnek, dayanılacak nesne.
 594. TAYANÇ: 1- Dayanç, dayanak 2- Hami, koruyucu, sırdaş, güvenilen kişi
 595. TAYANÇI: Danışman, memur. Uygurlar döneminde, küçük dereceli memur unvanlarından
 596. TAYANG: Dayak, dayanak, destek, dayanak
 597. TAYANGU: Danışman, aracı, sıra dışıHan ve kağanların danışmanlarına verilen bir unvan
 598. TAYCU: 1- Hami, destekçi, koruyucu 2- Soylu, seçkin 3- Tay sahibi,tay eğiticisi
 599. TAYEÇE: birl. Tay/Eçe..Soylu, saygıdeğer hanım(Teyze, sözcüğünün buradan geldiğini söyleyen dilciler var.)
 600. TAYGA: 1- Kavak, çam, söğüt karışımı ormanlık bölge 2- yoğurtlu sebze çorbası
 601. TAYGAN: 1- Karışık ağaçlı orman 2- Dayanak, destek
 602. TAYGANA: Kaygan, kayıcı
 603. TAYGUN: Yavru, çocuk, torun
 604. TAYGUR: Kayan, kızakla kayan
 605. TAYIK: Kibar ve nazik genç
 606. TAYLAN: 1- Beyefendi, centilmen 2- Yakışıklı, heybetli 3- Düzgün ve etkileyici konuşan
 607. TAYŞI: 1- Mürşit, yol gösteren 2- Hami, koruyucu
 608. TEBER: Balta, baltalı mızrak
 609. TECİMEN: İdareli, ekonomist
 610. TECİMER: Ekonomist, hesaplı
 611. TEDAN: Tutan, zapt eden, zabit
 612. TEDİK: (Tetik) 1- Usta, becerikli, bilgili 2- Öğüt, nasihat
 613. TEGEN: (Değen) Değerli, karşılığı olan
 614. TEGİN: Tigin, prens, şehzade, bey oğluGöktürkler döneminde, vali unvanı olarak da kullanılmıştır.
 615. TEGİNEK: Değnek, baston
 616. TEGİR: 1- Değer, kıymet, paha 2- Hücum, taarruz 3- Ulaşım, ulaşma
 617. TEGİŞ: 1- Değişim, değişme 2- Dövüş, temas, çarpışma, hücum
 618. TEGRE: Daire, çevre, civar, etraf
 619. TEGREK: 1- Değer, kıymet 2- Tekerlek, değirmi, yuvarlak
 620. TEĞME: Değme, seçkin, farklı
 621. TEKER: 1- Değer, kıymet 2- Çevre, yöre, daire 3- Saldırgan, mütecaviz
 622. TEKEŞ: Döğüş, değiş, temas, savaş, savaşçı
 623. TEKİN: 1- İyi, güzel, biricik, emsalsiz, uğurlu, uygun 2- Rahat, güvenli,güvenilir, 3- Tigin, prens, bey oğlu 4- Tabi, bağlı, kul, köle 5- Boş, ıssız, toplumdan uzak kişi 6- Saldırgan
 624. TEKİNİK: Güvenilir, iyi, münasip, uygun
 625. TEKİR: 1- Değer, kıymet, paha 2- kara benli, kara çizgili 3- Hücum, saldırı, saldırganlık
 626. TELA: 1- Delici, delen 2- Tolu, olgun, bilge 3- Armağan, adak, sungu
 627. TELEK: Armağan, sungu
 628. TEMİR: Demir
 629. TEMİR YALUP: birl. Demir/Yalup ...demirci ustası, silah yapımcısı
 630. TEMİRÇAL: birl. Temir/Çal ( kılıç darbesi, kılıç vuruşu)
 631. TEMİREN: Ok başlığı, okun ucundaki sivri ve delici demir parçası
 632. TEMİRHAN: birl. Temir/Han Eski dönem, " Madenlerin kutlu ruhu"
 633. TEMİRKIRAN: birl. Temir/Kıran mecAcı kuvvet, acı kuvvete sahip kişi
 634. TEMİŞ: Demiş, söylemiş, bilgin, deneyimli
 635. TEMÜGE: (Temürge) demir, nüvesi
 636. TEMÜRKAZUK: birl. Temir/Kazık Kutup yıldızı
 637. TENBE: At koşumu, koşum takımı
 638. TENEKUR: Boraks madeni
 639. TENGİZ: Deniz
 640. TENİK: Azim, kararlılık
 641. TENŞİ: Eşit, adil, adaletli
 642. TEOMAN: Sis, duman, tuman
 643. TEPE: 1- Uç, sınır, doruk, yükseklik, yüksek yer 2- Yığın, kütle 3- Bir nesnenin sivri ucu
 644. TEREÇE: İnce, narin, zarif
 645. TEREK: Siper, koruyucu
 646. TEREKEME: Siper, siperlik, sütre
 647. TERİLGEN: Diri, canlı, hazır, tetik, tetikte
 648. TERİLGENBUDUN: birl. Terilgen/Budun Devletin çekirdeğini oluşturan boy merkez halk Devletin, temel, ulusal askeri gücü
 649. TERİM: 1- Bilim, sanat, bilim ve sanat erbabı 2- Emek, alın teri, zahmet 3- soyluluk, şeref, onur,nurlu 4- toplantı, dernek 5- Han soyundan gelen kızlara verilen bir soyluluk unvanı
 650. TERİŞ: Derleme, toparlama, birleştirme, birleştirici, derleyip toparlayıcı
 651. TERKEN: 1- Süs oku, süslü ok 2- Savaş arabası 3- Soylu, soyluluk unvanı
 652. TERNEK: Dernek, toplantı
 653. TESİYEMİ TANYU: (Ululuğun sınırı olmayan, en ulu )
 654. TETİK: 1- Uyanık, hazır 2- Becerikli, mahir
 655. TEYENG: Sincap
 656. TEYMUR: Demir
 657. TEZ: 1- Hızlı, ivedi, hızlılık 2- Kaçma, ürkme, ürküntü 3- Şiddet, şiddetli
 658. TEZME:Çabuk kızan, canı ağzında, kızıp çekip giden
 659. TEZÜREK: birl. Tez/Yürek Heyecanlı, ateşli
 660. TIBIK: Sakin, asude
 661. TILSIM: Büyü, efsun, sihir
 662. TIN: (Tin) Ruh, can, nefes
 663. TINGI: 1- Tin, can, yaşam 2- Kulağa gelen ses, ses dinleme (Tınlama)
 664. TINGLAK: Efendi, söz dinleyen
 665. TINGLAR: Dinler, hürmetkar
 666. TINGLATUR: Sözü dinlenen, sözü geçer
 667. TINGLAYU: Munis, söz dinleyen
 668. TINGLIĞ: Canlı, diri
 669. TINI: 1- Ruhsal, ruhla ilgili 2- İnanç, iman 3- Tıngırtı, kulağa gelen ses
 670. TİGİN: Prens, şehzade, han oğlu, bey oğlu
 671. TİGREK: Çevre, daire
 672. TİKE: Parça, bölüm, lokma, tıkım
 673. TİKEN: Dikili, dik, dikmiş
 674. TİKİM: Parça, lokma
 675. TİLBE: Dilek, dilenen şey, murat
 676. TİLBİ: Dilek
 677. TİLEK: Murat, istek, dilek
 678. TİLKİ: Tilki, kürkü için avlanan hayvan
 679. TİLMAÇ: Çevirmen, tercüman
 680. TİLMEN: (Dilmen) Konuşkan, hatip, çenebaz
 681. TİLTAY: Etken, amil, neden
 682. TİLUN: Dolun, tolun, dolu, tam, eksiksiz, kusursuz
 683. TİMAGUR: Merhametli, vicdanlı
 684. TİMUÇİN: (Temuçin, temurçin, timurçine) Çengiz Kaan'ın ilk adıAncak doğrusu, Timurçin'dirDemir ucu, sivri demir anlamındadır.
 685. TİMUR: Demir
 686. TİMUR KÜRKAN: birl. Timur/Kürkan Türk dünyasının en ünlü simalarındanYalnızca Türk tarihi değil, dünya tarihinin de başta gelen liderlerindenÇengiz Kaan'dan sonra, dünyanın ikinci büyük fatihiYaşamı hep çetin mücadelelerle geçmiş, koca bir imparatorluğu adeta yoktan var etmiştirKürkan (Damat) lakabını, evliliğinin ilk yıllarında, kayın eçesi olan Buhara Emir' in himayesinde oluşu nedeniyle almış, daha sonraları,İranlılar ona " Timurleng", Otmanlılar " Aksak Timur" lakabını takmışlardırBu ulu kişi zamanında,Türk dünyası üçüncü ve son kez olarak, tek devlet çatısı altında toplanmış, " Birleşik Türk devletleri" ideali, bu ulu kişinin döneminde son kez gerçek olmuştur.
 687. TİN: 1- Can, ruh, öz 2- Soluk, nefes, yel 3- Dinmiş, dingin, sakin, bitik 4- Gök, göksel, Tanrısal
 688. TİRGEÇ: Diri, canlı, dirilik veren
 689. TİRİG: Diri, canlı, güçlü
 690. TİRİGLİĞ: Dirlik, yaşam, geçim
 691. TİRİL: 1- Can, ruh, yaşam 2- Dirilik, canlılık, derlenip toparlanma 3- Derlenme, derleniş
 692. TİRİM: Yaşam, geçim, hayat yolu
 693. TİRKİŞ: Kervan, kafile
 694. TOGA: 1- Doğa, tabiat, hilkat, yaratılış, huy 2- Kalın, katı, yoğun, doymuş 3- Usul, yordam, teamül
 695. TOGAY: 1- Toga 2- Dolunay 3- Koruluk, küçük orman
 696. TOGU: 1- Doğu, doğuş 2- Vuruş, darbe
 697. TOĞAÇ: (tokaç) Topuz, çamaşır yıkarken kullanılan tahta topuz
 698. TOĞAN: 1- Doğan, doğan kuşu 2- Canlı, doğmuş olan, yaşayan
 699. TOĞMA: 1- Dokuma, dokumadan yapılan giysi 2- Yerli, yerli halktan olan kişi
 700. TOĞMAK: (Tokmak)
 701. TOĞMUŞ: Doğmuş, ortaya çıkmış, canlı, yaşayan
 702. TOĞRUL: 1- Tuğrul 2- Doğrulmak, ayağa kalkmak
 703. TOĞRULÇA: Doğan kuşu, doğan yavrusu
 704. TOĞSIK: Doğuş, doğum, ortaya çıkış
 705. TOĞUL: 1- Doğulu, doğudan 2- Doğum, doğuş, ortaya çıkış
 706. TOĞULGA: Tolga, tulga, savaş başlığı, miğfer
 707. TOK: 1- İrilik, katılık, dayanıklılık, yoğunluk 2- Vuruş, darbe, dövüş, savaş 3- Yol, yöntem, yordam
 708. TOKA: 1- Tok, sert, katı 2- Usul, yol, yordam, teamül 3- Dövüş, vuruş, vuruşma, 4- Huy, hilkat,yaratılış
 709. TOKAÇ: (Togaç) Topuz, çamaşır topuzu
 710. TOKALIG: Tokluk, katılık, sertlik
 711. TOKAY: 1- dolunay 2- Dere kenarlarında yetişen bir çiçek, çalı
 712. TOKLU: 1- Yol, yordam, bilen, bilge 2- Bir yaşını geçmiş kuzu 3- İri, dolgun, besili
 713. TOKMAK: Vurma, ezme, dövme aracı Kalın, geniş, ağaçtan yapılmış çekiç
 714. TOKOL: Kuma, ikinci hanım
 715. TOKTA: 1- Durma, yaşama, direnç, dayanıklılık 2- Tedbir, tedbirlilik
 716. TOKTAK: Tedbir, tedbirli, temkinli
 717. TOKTAMIŞ: Durucu, kalıcı, dirençli, dayanıklı, uzun ömürlü, dirayetli
 718. TOKTAR: Dayanıklı, dirayetli, uzun ömürlü
 719. TOKU: 1- Doğu 2- Dövüş, temas, savaş
 720. TOKUM: 1- Doğum, doğuş 2- Yaşam, direnç, dayanıklılık
 721. TOKUMAK: Tokmak
 722. TOKUR: 1- Gözü pek, cesur 2- Dokur, dokumacı
 723. TOKURGAK: Dokuma aleti, dokuma tezgahı
 724. TOKUŞ: 1- Dövüş, savaş, vuruşma 2- Doğuş, direnç, yaşam, dirayet
 725. TOKUZ: 1- Dokuz sayısı (..Türklerin uğurlu ve kutlu saydıkları sayılardan) 2- sıkça ve kalınca dokunmuş bir kumaş
 726. TOLAN: Eşsiz, emsalsiz
 727. TOLAY: Bir tavşan türü
 728. TOLDI: Doldu, dolu, doluluk, bütünlük, olgunluk, irilik, bilgelik, erginlik
 729. TOLDIKORGAN: Anıt, lahit, abide
 730. TOLGA: Miğfer, çelik başlık
 731. TOLGAN: 1- Dolgun, iri, dolu 2- Acı, üzüntü, inleme
 732. TOLKAN: Dolgun
 733. TOLMIŞ: Dolmuş, dolu, olgun, bilge
 734. TOLU: 1- Dolu, olgun, kamil, yetkin, usta 2- İçki, içki kadehi, içki ile dolu kadeh 3- Seçkin, güzide
 735. TOLUHAN: birl. Tolu/Han Arap işgalleri sırasında, onlara karşı direniş örgütleyen ve çeşitli savaşlara giren bir bey
 736. TOLUK: 1- Dolu, olgun, yetkin, bilge 2- Tuluk, tulum
 737. TOLUM: 1- Silah, savaş aleti 2- Olgun, dolgun
 738. TOLUN: Dolu, tam, bütün, eksiksiz, kusursuz, olgunlaşmış
 739. TOMAN: Duman,sis
 740. TOMBAY: Manda, camış
 741. TOMRİS: (Tomris Hatun) 1-Demir ucu 2- Demir sesi3- Demirin özü, nüvesi.4- Bereket, bolluk,uğur. T..Türk tarihinin ünlü simalarındanSakalar devletinin katun'u (kraliçesi) (İran – Turan savaşları sırasında, zalimliğiyle ünlü, Pers kralı Hüsrev'in, Türk topraklarını işgal etmesine karşın yapılan savaşta büyük kahramanlıklar göstererek, onu yenmiş, başını kesip kan dolu bir fıçıya atarak, "Hayatın boyunca kana doymadın, kan döküp kan içtinBen de sana yakışanı yapıp, seni bundan mahrum etmeyeceğim." diyen ulu kişi.)
 742. TON: Don, giyim, giysi, elbise
 743. TONA: Giyimli, varlıklı, yakışıklı
 744. TONAT: Donat, cömert, eli açık, aç doyuran – çıplak giydiren.
 745. TONATMIŞ: Giydirmiş, hayır hasenatta bulunmuş, cömert ve eli açık.
 746. TONGA: Kaplan, Asya kaplanı.
 747. TONGUZ: Domuz
 748. TONKA: 1- Tunga , kaplan 2- iri,büyük,gösterişli
 749. TONLU: Giyimli,şık,zengin,varlıklı
 750. TONSUZ: Yoksul
 751. TONYUKUK: (Tanyu/Kök,gök) Sonsuzluk ve genişlik,bilgelik ve deneyimlilik.
 752. TOP: Yığın, topluluk, bütünlük, erk
 753. TOPAÇ: 1- Top gibi, toparlak, dolgun 2-İbrik 3- Sepet, sele
 754. TOPAK: Topluca, toplanmış, yığın
 755. TOPRAK:0Yer, yurt, arazi
 756. TOPURGAN: Ayak basıldığında toz çıkaran, yumuşak toprak
 757. TOPUZ: Toplanıp, kurutulmuş, katılaşmış, topluca ve katıcaSilah, dövme ve ezme aracı
 758. TOR: 1- Mevki, mertebe, şeref, şereflilik 2- Türeme, doğma, soy, gelişme, yayılma 3- Ağ, tuzak 4-Giysi 5- Evlat, çocuk, nesil 6- Zayıflık, incelik, hamlık
 759. TORAMAN: 1- Fahri, onursal, şerefli 2- Kaba, yetişmemiş, acemi 3- İri, dolgun, heybetli
 760. Toran: Turan, duran, yaşayan, dirençli
 761. TORÇUK: Kozalak
 762. TORKU: İpekli kumaş
 763. TORLAK: 1- Eğitilmemiş at 2- Çırak, acemi, ham
 764. TORMIŞ: Durmuş, yaşayan, yaşar, yaşam
 765. TORMU: Yaşam süresi, yaşam
 766. TORU: 1- Duruş, yaşam 2- Bolluk, bereket, fazlalık 3- Doru, doru renk
 767. TORUG: Doruk, Doru renk
 768. TORUK: 1- Doruk, zirve 2-İnce, zayıf, ham, olmamış
 769. TORUM: 1- Aygır, aygır yavrusu 2- Kul, köle, muti, bağlı 3- Deve yavrusu
 770. TORUN: 1- Evladın, evladı 2- Sevgili, biricik, çok sevilen 3- Acemi, ham, yetişmek üzere olan 4-Genç boğa
 771. TOSUN: 1- Genç boğa, 2- Tos atan, tos vuran, azgın, azmış, saldırgan
 772. TOY: 1- Şölen, yemekli eğlence, düğün dernek 2- Em, ilaç, doyum, doyumluluk 3- Ordu, ordu birliği 4- Çamur bataklık 5- Doğan türü bir avcı kuş 6- Genç, gençlik, acemilik, çıraklık
 773. TOYAK: 1- Atlara giydirilen savaş zırhı 2- Tırnak, at tırnağı
 774. TOYAN: Toy sahibi, toy veren kişi
 775. TOYGA: 1- Toy sahibi, toy veren kişi, 2- Toylarda yapılan çorba, ayranlı çorba
 776. TOYGAN: 1- Kurultay üyesi 2- Bir kuş türü 3- Genç, taze
 777. TOYGAR: Tarla kuşu, çayır kuşu
 778. TOYGUN: 1- Genç, taze, deneyimsiz 2- Doymuş
 779. TOYGUR: Doymuş, gözü tok, olmuş, olgun
 780. TOYLAK: 1- Toy yeri, toy yapılan yer 2- Karargah, ordunun toplandığı yer.
 781. TOYLUK: Toy yeri, Toy yapılan yer
 782. TOYMADUK: 1- Özlenen, özlemi duyulan 2- Hırslı, doyumsuz
 783. TOYMAGUR: İştahlı, obur
 784. TOYTİMUR: Ermiş, keramet sahibi, Şaman büyüğü, kam, rahip
 785. TOZUN: 1- Tosun 2- Düzen, uyumluluk
 786. TÖGİ: Cömert , eli açık
 787. TÖGÜN: Çekici, yakışıklı
 788. TÖKMEN: Çekici, yakışıklı
 789. TÖKÜ: Eli açık, cömert, müsrif
 790. TÖKÜŞ: Düğüş, savaş, vuruşma
 791. TÖLEÇ: Ücret, yevmiye
 792. TÖLEGEN: Olgun, kamil, yetişkin
 793. TÖLEK: 1-Ücret, yevmiye 2- Sükunet, sakinlik
 794. TÖLİS: Bölük, bölünmüş
 795. TÖLÜK: Tuluk, tulum
 796. TÖR: 1- Türemek, çoğalmak, yaratılış 2- Makam, mevki, onur yeri, şerefli yer 3- Usul, kural, teamül
 797. TÖRE: 1- Düzen, gelenek, usul, teamül, geleneksel hukuk 2- Türeyiş,yaşayış, çoğalma, yaratılış
 798. TÖRELİ: Töresi olan, töreye bağlı, geleneklerine bağlı
 799. TÖREMEN: Görgülü, töreye bağlı
 800. TÖREN: 1- Töreye uygun yapılan, töre gereği yapılan, merasim 2- Soylu, necip, seçkin
 801. TÖRKİN: Kök, menşe, dip, soy
 802. TÖRÜ: 1- Yasa, devlet düzeni 2- Türeyiş, yaratılış
 803. TÖRÜCE: Töreye ve yasaya uygun
 804. TÖRÜİÇİ: Töreye uygun
 805. TÖRÜLÜG: Töreye bağlılık, Töre bilgisi, Töre uygulaması
 806. TÖRÜM: 1- Türeyiş, yaratılış 2- Töreye bağlılık
 807. TÖRÜMÇÜ: Töreye bağlı, soyuna bağlı
 808. TÖRÜN: 1- Soylu, soyluluk 2- Tören, merasim, ihtiram
 809. TÖRÜTGEN: Yaratıcı, yaratan, halik
 810. TÖŞTÜK: Düş, rüya
 811. TÖZ: Kök, dip, temel, cevher, öz
 812. TÖZLÜK: Öz, esas, asıl, kök, köklü, özlü
 813. TÖZÜN: Soylu, temeli sağlam, köklü
 814. TUNAY: Evlatlık kız çocuğu
 815. TUDUN: (Tutun) 1- Tutunma, bağlılık, sadakat 2- Destek, güvence, tutunulacak nesne Hazar kağanlığı döneminde kullanılan " vali " unvanlarından
 816. TUGAN: Doğan
 817. TUGANA: Özel ok (İçi oyulmuş, içinde evrak gizlenen ok)
 818. TUGAN: 1- Küçük ırmak, çay, akarsu 2- Togay
 819. TUĞ: Sancağın tepesine takılan at kuyruğu, kıldan yapılan flama, Uğur ve Kut işareti olarak kullanılır olmasına karşın, bundan daha çok savaş isteği, başkaldırı ve isyan sembolü olarak kullanılmıştır2- Tıkaç,kapak, bent, set
 820. TUĞANÇI: Doğancı, doğan terbiyecisi, doğan eğitmeni, doğan yetiştiricisi
 821. TUĞCU: 1- Tuğ taşıyan kişi, alemdar 2- İsyancı, isyankar
 822. TUĞÇE: Küçük tuğ, tuğcuk
 823. TUĞLU: Tuğ sahibi, kutlu, uğurlu
 824. TUĞLUK: Tuğlu, tuğu olan, tuğ taşıyan
 825. TUĞMA: 1- Doğmuş, ortaya çıkan, boy gösteren 2- Tuğ kaldıran, isyankar
 826. TUĞRUL: 1- Doğan kuşu, bir doğan türü 2- doğru, doğrulmuş, dik- ayakta 3- Türk mitolojisinde, adı geçen, yarı insan, yarı kuş.
 827. TUĞSAVUL: birl. Tu/Savul Eski dönemlerde, ordu içinde tuğ taşıyan ve onu koruyup, önde tutmakla görevi olan kişilere verilen ad.
 828. TULA: 1- Tolu, dolu, olgun 2- Ayna
 829. TULAN: Dolu, olgun, kamil
 830. TULAY: 1- Talay, taluy, okyanus, deniz 2- Ayna 3- Dolu, dolgun, olgun
 831. TULGA: Tolga, miğfer
 832. TULGAR: 1- Azim, kararlılık, inanç, güvenç 2- Gösteriş, heybet, heybetlilik
 833. TULGAY: Tuga, Tolga, miğfer
 834. TULİ: 1- Dolu, olgun, kamil 2- Ayna
 835. TULKİ: Tilki
 836. TULTAG: Sakin, kendinden emin
 837. TULU: 1- Dolu, ergin, olgun 2- Ayna
 838. TULUK: 1- Dolu, olgun, bilge 2- yayık, çömlek
 839. TULUN: 1- Tolun, dolu 2- Çene kemiği
 840. TUMA: Yeğen, kuzen
 841. TUMAÇI: Erkek kuzen, (Amca, hala, dayı, teyze çocuğu)
 842. TUMAÇIM: Kız kuzen
 843. TUMAĞAN: 1- Nilüfer çiçeği 2- Duman, sis
 844. TUMAN: Duman, sis
 845. TUMAY: Sessiz, sakin, kendi halinde
 846. TUMGAN: Tuman, sis
 847. TUMRUL: Dumrul, Demir ucu
 848. TUNA: (Tona) Varlıklı, zengin, gösterişli, ihtişamlı
 849. TUNÇ: Bronz, Bakır, kalay karışımı
 850. TUNG: Nüfus sahibi, kudretli, muktedir
 851. TUNGA: 1- Kaplan, Asya kaplanı 2- Kudret, ihtişam, fevkaladelik
 852. TUNGUÇ: Çocuk, evlat, evlatlık
 853. TUNGUT: Evlatlık
 854. TUNUÇ: Tunç
 855. TUR: 1- Durmak, yaşam, canlılık 2- İrade, istek, yargı
 856. TURA: 1- Dura, durak, ev, mekan 2- Deriden örülen kamçı 3- Sibirya bölgesinin eski adı
 857. TURAK: 1- Durulan yer, yaşanılan yer, mekan 2- Yaşam, ömür
 858. TURAL: Durma, yaşama, ömür
 859. TURAM: Olgunluk, kemal
 860. TURAMUN: 1- Evcil, evcimen 2- Onurlu, onuruna düşkün
 861. TURAN: Duran, yaşayan, ömür, ömürlü, yaşama direnci (Çocukları sık ölen ailelerin, uzun ömür ve kalıcılık dileklerini içeren adlardan.
 862. TURÇAK: Filiz, fidan
 863. TURÇİK: 1- Durucu, kalıcı, uzun ömürlü 2- Fidan
 864. TURDU: Durdu, sağ, salim, yaşar, yaşayan, kalıcı, ömürlü
 865. TURGAK: Bekçi, muhafız, koruyucu
 866. TURGAN: Duran, ömürlü
 867. TURGAY: 1- Tarla kuşu, serçe 2- Türk/Ay
 868. TURGUT: (Turagut) 1- Ömürlü, durucu, uzun yaşamlı 2- Belde, mekan mesken, yaşanılan yer
 869. TURKAK: Nöbetçi, bekçi
 870. TURKU: Ateşli, heyecanlı
 871. TURKUAZ:Rengi mavi ile (Türk mavisi) özdeş olmuş bir süs taşı
 872. TURMUŞ: Ömür, yaşam, uzun ömürlülük (çocukları sık ölen ailelerin kullandıkları adlardan)
 873. TURNA: Leylek türü, iri ve geniş kanatlı bir kuş
 874. TURSUN: Dursun, Durdu, duran, durmuş vbyaşam, ömür, uzun ömür
 875. TURŞAK : Filiz, sürgün
 876. TURU: 1- Duru, saf, arık 2- Duran, yaşayan, ömürlü 3- Durgun,sakin
 877. TURUM: 1- Yaşam, ömür 2- Sükunet, durgunluk
 878. TURUMTAY: 1- Turum/Tay 2- Doğan türü, avcı bir kuş
 879. TURUŞKAN: Dayanıklı, metanetli, dirençli, uzun ömürlü
 880. TURUT: 1- Yer, yurt, durulan, yaşanılan yer 2- Ömür, yaşam
 881. TUSİT: Göğün ötesi Şamanist gelenekte, ulu ruhların gittiği yerGöğün katlarından
 882. TUSKAN: Akraba, yakın, hısım
 883. TUŞGÜL: İşaret, iz, nişan
 884. TUT: 1- Yakalayış, kavrayış, saklayış 2- Vuruşma, vuruş, yenme, ezme, koparma 3- Ordu, ordugah 4- Kılıç ve benzeri silahların üzerindeki kir, pas
 885. TUTA: Bahşiş, armağan
 886. TUTAÇ: Komşu, yakın, dost
 887. TUTAÇI: Komşu, yakın
 888. TUTAK: 1- Silah kabzası 2- Saldırı, hücum, taarruz 3- Evlatlık
 889. TUTAM: Demet, buket, deste
 890. TUTAN: Elinde bulunduran, yönetimi altında bulunduran
 891. TUTAR: Tutucu, hükmedici
 892. TUTAŞ: 1- Küçük hanım, evin en küçük kızı 2- Bekar, bakire kız 3- Komşu
 893. TUTGAK: 1- İnilti, inleyiş, hüzün 2- Geceleri keşfe çıkan savaş birliği
 894. TUTGAN: Tutucu, fanatik
 895. TUTGUÇ: kahvaltı, kuşluk vakti yenen yemek
 896. TUTGUN: Tutsak, esir, hapis,tutulu, tutulmuş, bağlanmış
 897. TUTKU: Kapama, ele geçirme, bağlama, bağlanma
 898. TUTGUK: Esir, hapis, tutsak
 899. TUTNAK: Destek, arka
 900. TUTNUK: Tutunulacak nesne, dayak, arka,destek
 901. TUTSU: 1- Vasiyet, öğüt, nasihat 2- Bağımlılık
 902. TUTSUK: Öğüt, nasihat, vasiyet
 903. TUTU: Esir, tutsak, rehine 2- Çekici, cazip, güzel 3- Tutuş, savaş, dövüş 4- Ağırbaşlı,utangaç 5- Yiğit, batur, dövüşçü 6- Bakan, nazır, vali
 904. TUTUG: Vali, askeri vali Göktürkler döneminde kullanılan askeri unvanlardan
 905. TUTUK: 1- Dövüş, savaş, savaşçı 2- Devlet görevlisi, devlete bağlı 3- Evlatlık 4- Büyü, sihir 5-Tutsak, esir, tutulmuş, rehin
 906. TUTUN: Tutunulacak nesne, destek, arka, güvence
 907. TUTUNÇ: 1- Evlat, oğul, uşak 2- Tutunulacak nesne, güvence
 908. TUTUNGU: Öğüt, nasihat, vasiyet
 909. TUTURGAN: Öğüt, nasihat, vasiyet
 910. TUTURGU: Öğüt, nasihat, akılda tutulan
 911. TUTUŞ: 1- Dövüş, savaş 2- Zapt etmek, egemenlik kurmak 3- bağlılık, sadakat 4- Orduyu ve devleti düzene sokmak
 912. TUTUŞUK: Demet, çiçek demeti,buket Çengiz Kaan'ın Uygur kökenli danışmanı, oğullarının eğitmen ve atabeyi bu ulu kişi, imparatorluğun resmi dilinin "Türkçe" oluşunda ve Türk kültürünün egemen kılınmasında, önemli etken olmuştur.
 913. TUYAK: 1- Dayak, destek, değnek 2- Duyan, işiten, işitici, dikkatli, uyanık
 914. TUYAN: Duyan, işiten
 915. TUYGU: Duygu, his duyumu
 916. TUYGUN: Doğan türü bir avcı kuş
 917. TUYUK: Dayak, destek, arka
 918. TUYUN: Saygın, muteber
 919. TUZGU: Yemek, yoldan geçenlere verilen yemek
 920. TUZAK: Sevgili,sevgili için söylenen söz
 921. TUZAĞI: Sevgili, aşık, maşuka
 922. TUZGUN: Armağan, sunu, bahşiş
 923. TÜBE: 1- Tepe, yüksek yer 2- Siper, sütre
 924. TÜBEK: Tübe, tepe
 925. TÜGÜN: 1- Düğün, bağlılık 2- bahşiş, hediye
 926. TÜGÜZ: Düz, tam, eksiksiz, mükemmel
 927. TÜKEL: 1- Tüy, saç, kıl 2- Dik, dikili Türk mitolojisinde, ağaçtan doğduğuna inanılan kişi
 928. TÜKÜN: 1- Düğün, dernek, toplantı 2- Bahşiş, armağan
 929. TÜLEK: 1- Zeki, kurnaz, fettan 2- Tüylü, kıllı
 930. TÜLGÜ: Alaca, renkli bir karga türü
 931. TÜLİN: 1- Ayna 2- Ayın çevresindeki ışık halesi
 932. TÜLÜ: 1- Rica, yakarış 2- Düş, rüya
 933. TÜLÜŞ: Ücret, değer, emeğin karşılığı alınan karşılık
 934. TÜMEN: 1- Duman, duman, sis 2- On bin sayısının askeri terminolojideki kullanılışı
 935. TÜN: Gece
 936. TÜNBAY: birl. Tün/Bay ( Kazak ve Kırgızlarda, yatak, şilte)
 937. TÜNEK: Gece kalınan yer
 938. TÜNG: 1- Gece, gece karanlığı 2- Olağanüstülük, fevkaladelik
 939. TÜNKÜR: Peri, melek
 940. TÜR: Soy, kök, orjin, çeşit, kan, damar, doğuş, yaratılış, oluş
 941. TÜRE: 1- Töre 2- Tigin, prens, şehzade
 942. TÜREL: Türeli, töreye bağlı, töresel, hukuk, hukuki, hukuka uygun
 943. TÜRELİ: Türe sahibi, töreye bağlı, hukuka bağlı
 944. TÜREMEN: Töreye bağlı, töreye göre yaşayan
 945. TÜRENER: Töreye bağlı, töre sahibi
 946. TÜRETGEN: Yaratıcı, mucit, üretken
 947. TÜRK: Bu kutlu ad, birçok anlamları içinde barındırırTüreyiş, doğuş, güç, erk, soy, döl, çoğalma, düzen vb( Birçok dilbilimci, değişik anlatımlar yapıyormuş gibi görünseler de aslında tek bir şey vardır ortadaO da Töreli, Töreye bağlı, Töreye göre olmuş, Töre ile özdeş, iyilik, güzellik, doğruluk ve düzenlilik içinde yaşayan, bunun için gerektiğinde, mayasından gelen güç ve erkini kullanan kişi ya da kişiler topluluğu, anlamlarını net bir biçimde içinde barındırıyor olması.)
 948. TÜRK BİLGE KAĞAN: (Orhun anıtlarında, Bilge kağan kendini böyle tanıtır.)
 949. TÜRKÜ: Türk dilinde söylenen, melodi
 950. TÜRÜ: Dürülmüş, derli, toplu, düzenli
 951. TÜRÜNG: Aktif, faal, çalışkan
 952. TÜŞ: Düş, rüya
 953. TÜŞTEMİZ: birl. Tüş/Temiz
 954. TÜTSÜ: Güzel kokulu ot yakarak ortaya çıkarılan koku
 955. TÜTSÜK: 1- Tütsü, tüten koku 2- Öfkeli, kinci, öç alıcı
 956. TÜTÜK: 1- Güzel ve etkileyici koku, duman, tütme kokusu 2- Düdük, savaşlarda ve savaş talimlerinde komut vermek için kullanılan düdük
 957. TÜZ: Düz, düzen, kök, esas, kural, bütünlük, doğruluk, uyum, uyumluluk
 958. TÜZE: 1- Düz, doğru, düzen, kural, uyum, ahenk 2- İdare, yönetim 3- Ulus, topluluk, halk 4- Uyum, uyumluluk, barış, uzlaşı 5- Kusursuzluk
 959. TÜZBAYKÜÇ: birl. Tüz/Bay/Güç Bütün, hepsi, hepsini içine alan
 960. TÜZEN: Düzen, uyum, kurallar bütünü
 961. TÜZLİ: Uyumlu, uygun, düzenli, idareci
 962. TÜZLÜG: uyum, ahenk, geçim
 963. TÜZÜK: (Düzük) 1- Düzen, düzülü, sıralı, düzenleme, düzenlenmiş, düzenli, 2- Özel durumlara göre biçimlenmiş kurallar bütünü
 964. TÜZÜL: 1- Düzülü, sıralı, muntazam, disiplinli, hiyerarşik 2- Anlaşmış,anlaşmalı
 965. TÜZÜM: Düzgünlük, sıra, dizgi
 966. TÜZÜN: 1- Düzen, kural, teamül, gidişat 2- Öz, kök, soy, soylu, seçkin, egemen 3- Uysal, yumuşak huylu ve davranışlı
 967. UBUT:Ar, edep, tevazu, alçak gönüllülük
 968. UC: Uç, sınır
 969. UCAS: İddia, bahis
 970. UCUD: Yeryüzü, dünya
 971. UCUN: Uçta, sınırda, kenarda, uçbeyi
 972. UÇ: 1- Son, bitim, sınır, kıyı 2- Aşırılık, ekstrem 3- Herhangi bir nesnenin sivri kısmı 4- Ordu kanadı, kol, cenah
 973. UÇA: 1- Koruma, himaye, arka 2- Uç, sınır, limit 3- Kendini aşmış, yüksek, ulu
 974. UÇAR: 1- Haber, havadis 2- Kanıt, delil 3- Göğe yakın, Tanrıya yakın, dindar 4- Uçarı, vurdumduymaz
 975. UÇBEY: birl. Uç/Bey Sınır karakollarında görev yapan askeri birlik komutanı
 976. UÇGUN: 1- Kam, baksı, kendinden geçmiş, transa girmiş 2- Kıvılcım
 977. UÇKAN: Uçan, uçucu
 978. UÇKARA: birl. Uç/Kara ..Sırtı renkli, kanatları kara bir kuş türü
 979. UÇKUN: Uçuk, kendinden geçmiş, ateşli, heyecanlı
 980. UÇMAĞ: (Uçmak) Cennet
 981. UÇSIZ: Sınırsız, geniş, büyük, alabildiğine..
 982. UÇUK: Uçmuş, kendinden geçen, mest olan kam, baksı
 983. UÇUMAK: Uçmak, cennet
 984. UÇUR: Devir, dönem
 985. UÇURAN: Kam
 986. UÇURUM: Son, uzak, uzak nokta, uçulan, uzaklaşılan, yüksek ve derin dağ yamacı, yar
 987. UÇUZ: birl. Uç/Uz 1- Alçak gönüllü 2- Basit, kolay
 988. UD: (Ut) 1- Arka, geri, ardından gitme, takip 2- karşılaşma, çatışma, yenme, utku 3- Uyuma, uyku
 989. UDAR: 1- Takipçi, peşini bırakmayan, kovalayan 2- Yener, galip gelir
 990. UDU: Uyku
 991. UDUK: Uyanık, diri
 992. UDUM: Art arka, arkası sıra
 993. UDUN: 1- Hüner, beceri 2- Sönmüş, sönük
 994. UDUZ: 1- Mürşit, yol gösteren, ardından gidilen 2- Yollayan, sevk eden
 995. UGAN: Kaadir, yaratan ve hükmeden, Ali, yüksek, kudretli Çok eski dönemlerden beri, Tanrı ve Tanrı sıfatı olarak kullanılan bu sözcük, Türklerin ilk Müslüman oldukları dönemlerde de, bir süre Tanrı adı olarak kullanılmıştır.
 996. UGIN: Fikir, düşünce
 997. UGIŞ: Zeka, üretkenlik
 998. UGUZ: Kutlu, mübarek
 999. UĞRAK: 1- başvurulan kişi, bilge ve deneyimli kişi 2- Savaşa giderken, Askerlerin, aile ya da eşyalarını topluca bıraktıkları yer 3- Uğranılan yer
 1000. UĞRAŞ: 1- Düşünce, tasarı, iş, çaba, meslek 2- Mücadele, savaşım, savaş, Karşılaşma, karşı karşıya gelme
 1001. UĞRAŞI: Meslek, iş, çaba, savaşım, geçim
 1002. UĞRUK: Savaşa giderken, askerlerin eşyalarını bıraktıkları yer
 1003. UĞRUN: Yan bakış, gizlice bakış
 1004. UĞUR: 1- Baht, talih, iyilik, güzellik, kut, bolluk, bereket 2- Süre, zaman
 1005. UĞURAL: Uğurlu, kutlu, bahtı açık
 1006. UĞURÇAL: birl. Uğur/Çal (Sürmek, değdirmek)
 1007. UĞUŞ: Akraba, hısım, kan bağıyla birbirine bağlı kişilerden her biri
 1008. UKUŞ: Zeka, akıl, yetenek
 1009. UL: 1- Temel, esas, kök, oluş, oluşum, doğuş 2- İşaret, nişan, iz
 1010. ULA: Temel, esas, esaslı
 1011. ULAÇ: 1- Ulaştıran, bağlayan, bağlayıcı 2- İsabet 3- Tim, takım, müfreze
 1012. ULAÇLI: Ulaştıran, ulak
 1013. ULAĞ: 1- Soy, nesil 2- Maiyet, bütünlük 3- ulak, haberci 4- Bağ, zincir
 1014. ULAK: 1- Ulaştırıcı, ulaştıran, haberci, bağlantı sahibi
 1015. ULAKÇI: Haberci, ulaştırıcı, bağlayıcı, bağlantı
 1016. ULAM: 1- Eklenmiş, katılmış, tim, müfreze 2- Dizi, dizili, bağlı, dizgi 3- yetenek, yetenekli 4- Ululama, selamlama, temenna
 1017. ULAN: 1- Bağlayan, bağlayıcı, birleştirici, etkileyici 2- Ulu, ululanmış, saygıdeğer, söz dinleten 3- Taze, tazelik, gençlik, genç, cıvan
 1018. ULANBATUR: birl. Ulan/Batur Ünlü ve ulu kahraman
 1019. ULANDI: Ululandı, kutsandı, kutlu
 1020. ULANMIŞ: Ulu, kutsal, mübarek, saygıdeğer
 1021. ULAR: 1- Bağlayan, birleştiren, birleştirici 2- Erkek keklik
 1022. ULAŞ: 1- Ululuk, ululaşma, yücelik 2- Oluş, temel, kök, soy, soyluluk 3- yetişme, kavuşma Ulaşılacak olan, bağlanılacak olan, ülkü, ideal 4- uluyuş, kurt gibi uluma 5- Savaş uranı, savaş narası 6- Kent, kent arazisi 7- İsabet
 1023. ULAŞLU: 1- Amaçlı, idealist, ne istediğini bilen 2- Ulaşıcı, bağlayıcı, birleştirici 3- Kentli, zengin, varlıklı
 1024. ULAT: Bağlayıcı, birleştirici
 1025. ULCA: 1- Ezeli, eskiden beri var olan 2- Pay, ganimet, savaş ganimeti
 1026. ULCAŞ: 1- Tazim, ululama, büyükleme 2- Bölüşüm, paylaşım, ganimet
 1027. ULDIZ: Yıldız
 1028. ULIÇ: Yavru, yaren, sevilen ve korunan
 1029. ULIÇIM: Yavru, yavrucak
 1030. ULIG: Uluma, yakınma, sızlanma
 1031. ULIŞ: Uluyuş, kurt gibi ulayış
 1032. ULU: (Ulug, Uluğ) Yüce, yüksek, mübarek
 1033. ULUCA: 1- Ululuğa yakın, saygıdeğer, hürmetli 2- Üst düzey yönetici, erk sahibi
 1034. ULUÇ: 1- Temel, esas, oluş, ulaş 2- Bağ, bağlantı, ilişki 3- Uluyuş, uluma
 1035. ULUĞAYGUÇİ: birl. Ulu/Ayguçi Göktürkler ve özellikle Uygurlar döneminde başbakan ( sadrazam, baş vezir) unvanı olarak kullanılmıştır.
 1036. ULUĞNOYAN: birl. Ulu/Noyan Çengiz Kagan döneminde "Başkomutanlık" sıfatı olarak kullanılan bir unvan
 1037. ULUKOYUN: birl. Ulu/Koyun Yakut destanlarında adı geçen "Ateşteki kutlu ruh"
 1038. ULULA: Yücelt, yükselt, mübarek kıl
 1039. ULUM: Debdebe, şaşa, gösteriş
 1040. ULUN: (Ulan, İlun) Ulu, ululanmış
 1041. ULUNYEGE: birl. Ulun/Yeke Sözü dinlenen, saygı duyulan, bilgi ve deneyimine başvurulan hanım
 1042. ULURAK: Ulu, kebir, en büyük
 1043. ULUS: 1- Ul (Temel, kök, esas) dan...Ul/Uz 2- Ülüş, bölüm, kesim, topluluk...dan boy, halk, millet,budun (Uygurlarda)
 1044. ULUŞ: Pay, bölüm
 1045. ULUTOYUN: birl. Ulu/Toyun Yakut destanlarında, kişiler arasındaki ilişkilere yöne veren kutsal ruh.
 1046. UMAK: Irk, soy, kemik
 1047. UMAN: Umutlu, bekleyen
 1048. UMANÇ: 1- Umutluluk 2- İntizar
 1049. UMAR: Umutlu
 1050. UMAY: Koruyucu, şefkatli, iyiliksever Eski dönem, kutsal kadın ruhlardan ( Halen, Altay ve tüm Kuzey Türkleri arasında çocukları sevip, koruduğuna inanılır)
 1051. UMDI: Arzu, beklenti
 1052. UMDU: Ümit, ümitli
 1053. UMUCA: Umutlu bekleyiş
 1054. UMUÇ: Rica, yakarış, beklenti
 1055. UMUG: 1- Ümit, destek, dayanak 2- Sığınma, iltica
 1056. UMUNÇ: Rica, beklenti
 1057. UMUR: Umar, ümitli
 1058. UMUŞ: Beklenti
 1059. UMUT: Umuş, ümit, beklenti
 1060. UNAT: Doğru, yerinde, uygun, olgun, yeterli
 1061. UNGAN: (Ungan) 1- Bağlı, bağımlı 2- Bahtiyar, doğru yolda olan
 1062. UR: 1- Uğur, baht, mutluluk 2- Vur, vurmak, darbe
 1063. URAGUT: Dişi, üretken, tohum, tohumluk
 1064. URAK: Orak, doğrayıcı, biçici
 1065. URAN: 1- Savaş narası, nara 2- Vuran, vurma eyleminde bulunan, döven 3- parola
 1066. URAS: 1-Kut, baht, mutluluk 2- Ateş bakışlı
 1067. URAZ: Uras, kut, baht
 1068. URAZLI: Mutlu, bahtiyar
 1069. URKU: Uğur, baht, talih
 1070. URPAK: (Urpağ) 1- Evlat, uşak 2- Kibar, nazik
 1071. URUK: 1- Boy, ok, ulus 2- Vuruk, vurgun
 1072. URUL: 1- Tür, cins 2- Örs
 1073. URULU: Cins, soylu
 1074. URUM: 1- Şeref, onur, haysiyet 2- Meleke, beceri, yatkınlık
 1075. URUMDAY: Panzehir ve tedavi için kullanılan bir taş
 1076. URUN: 1- Orun, şeref, itibar 2- Miktar, adet
 1077. URUNÇA: 1- Şerefli, onurlu 2- Emanet, rehin
 1078. URUNGU: 1- Şeref, onur, haysiyet, onurlu davranış 2- Eğitim ve talim kılıcı
 1079. URUS: 1- Orus, uras, uraz) 2- Uruş, kırış, savaş
 1080. URUŞ: Vuruş, döğüş, kırış, savaş
 1081. URUŞKAN: Savaşçı, cengaver
 1082. URUT: 1- Aşama, merhale 2- Amaç, maksat, hedef
 1083. URUZ: 1- Uraz, uras 2-Vuruş, dövüş
 1084. US: Öz, töz, yeti, anlayış gücü, akıl, zeka, uzluk
 1085. USAN: Uslu, akıllı, usta, uzman
 1086. USBOL: birl. Us/Bol ..Dahi, üstün zekalı
 1087. USLU: Akıllı, uzman, üstad
 1088. USLUM: Becerikli, mahir
 1089. USLUY: Deneyimli, tecrübeli
 1090. USUK: Uslu, akıllı, zeki
 1091. USUN: 1- Uzun, uzman, derin, engin, deneyimli 2- Gerçek, sahih
 1092. UŞAK: Çocuk, genç, taze, ufaklık
 1093. UTA: 1- Tedavi, onarım, tamir, iyileştirme 2- Zafer, galibiyet
 1094. UTACI: Doktor, eczacı, iyileştirici
 1095. UTAMAN: 1- Utkan, galip, muzaffer 2- Eczacı, doktor 3- Edepli, mahçup, sıkılgan
 1096. UTAN: 1- Galip, muzaffer 2- Utanma, ar, mahçubiyet
 1097. UTANGAN: Utangaç, mahçup, kendi kendini sıkan
 1098. UTAR: 1- Yener, utkan, galip 2- İyileştirici 3- Kovalayan, takip eden
 1099. UTAŞ:1- Yardım, imdat 2- Galibiyet, zafer, utku 3- Takip, kovalamaca
 1100. UTGUÇU: Galip, muzaffer
 1101. UTKU: Zafer, galibiyet, yenme, üstün gelme, güçlüklerden sonra ulaşılan mutlu son
 1102. UTLU: 1- Galip, muzaffer 2- Sıkılgan, mahçup
 1103. UTUGLU: Galip, muzaffer
 1104. UTUŞ: Yenme, galibiyet, zafer
 1105. UVUT: Utanma duygusu, edep, ar
 1106. UYAN: 1- Dikkat, itina, dikkatlilik, tedbir 2- İman, inanç
 1107. UYANIK: Dikkatli, tedbirli
 1108. UYAR: Uyumlu, uygun
 1109. UYAV: Uyanık, fatin, ferasetli
 1110. UYDAÇI: Mürşid, yol gösteren, öğretmen
 1111. UYGAN: 1- Uyumlu, geçimli, uysal 2- Bağlı, tabi, muti
 1112. UYGAR: (Uygur) çağdaş, uyumlu, uygun, uyarlı, medeni
 1113. UYGU: Ahenk, uyum
 1114. UYGUL: Uyumlu
 1115. UYGUN: 1- Yakışıklı, güzel, elverişli 2- Geçimli, dirlikçi, imtizaçlı
 1116. UYGUR: (uygar) Türk boyları içinde, bu günkü anlamda bir kentleşmeye ilk başlayan Türk boyuKağıdı, akapunkturu, matbaayı, tekstil sanayiini ve daha birçok buluşu gerçekleştiren Türk boyu
 1117. UYGUT: Uyumlu, ahenkli, uygar
 1118. UYGUTALP: birl. Uygut/Alp
 1119. UYLAŞ: 1- Uyum, geçim, dirlik, düzen 2- Fikir, düşünce, tefekkür
 1120. UYLAŞI: Uyum, geçim, barış
 1121. UYSAL: uyumlu, efendi,yumuşak başlı, halim, selim
 1122. UYTUN: Kutlu, mübarek
 1123. UYUM: Uygunluk, denklik, ahenk, armoni
 1124. UZ: Us, öz, erk, yetme, beceri, başarı, açılma, uzama, genişleme, açılım, yayılım
 1125. UZA: 1- uzay, genişlik, uzunluk, yaygınlık 2- Eski, eskiye dayalı, kadim, mazi 3- Geçiş, geçit
 1126. UZAK:1- Uzman, usta, sanatkar 2- Güçlü, egemen, başarılı
 1127. UZAM: Uzmanlaşmış, ustalaşmış, usta
 1128. UZAN: Uzman, usta, akıllı, bilgili, sanatçı, pir
 1129. UZAY: Feza, gök boşluğu, uzamış, genişlemiş, geniş
 1130. UZDU: Ezeli, çok eski, kadim
 1131. UZEL: birl. Uz/El Usta, maharetli, becerikli, sanat erbabı
 1132. UZELLİ: Usta, maharetli, elinden iş gelen
 1133. UZLUK: İhtisas, uzmanlık
 1134. UZMA: Kalifiye, uzman, pir
 1135. UZMAN: Usta, pir, otorite
 1136. UZUG: Uyanık, dikkatli, müteyakkız
 1137. UZUN: (Usun) 1- Uzman, pir, becerikli, iş bitirici 2- yaygın, geniş 3- kalıcı, daimi
 1138. ÜÇ:Üç sayısı(Türklerin, dokuz, kırk gibi, uğurlu saydığı sayılardan)
 1139. ÜGE: (Üyge) Ünlü, meşhur
 1140. ÜGİT: Öğüt, nasihat, propaganda, ajitasyon
 1141. ÜĞDÜL: Bahşiş, ihsan
 1142. ÜKELGE: Armağan, bahşiş
 1143. ÜLEGÜ: Bölüm, kısım, pay
 1144. ÜLEŞÜR: Bölüşüm, paylaşım, paylaşımcı
 1145. ÜLGEN: 1- Ulu, kebir 2- İri, büyük, heybetli, geniş Eski dönem kutlu ruhlarından ( Türk mitolojisinde İyiliğin kutlu ruhu)
 1146. ÜLGİ: Örnek, numune
 1147. ÜLGÜDÜR: Örnek, numune
 1148. ÜLGÜT: Örnek, numune
 1149. ÜLKE: Bölüm, parça, toprak, diyar, memleket, vatan, yurt
 1150. ÜLKEM: Ülke, memleket sevgisi
 1151. ÜLKEN: (Ülgen)
 1152. ÜLKER: 1- yıldızlar topluluğu, yıldız kümesi 2- Yedi kardeşler de denen bir yıldız grubu 3- Kadife,peşkir,gibi dokumaların üzerindeki, ince tüy, hav
 1153. ÜLKER ÇERİĞ: Savaş hilesi, savaş taktiği
 1154. ÜLKÜ: 1- İdeal, hedef, olacağına inanılan.."Olan, değil, olması gereken.." 2- Prensip, adet, düstur 10- Üleşme, bölüşme, pay, pay ortaklığı
 1155. ÜLKÜCÜ: Ülkü sahibi, olması gerekeni düşünen
 1156. ÜLKÜDAŞ: Aynı ülküyü benimseyen ve aynı ülküyü paylaşan kimse
 1157. ÜLKÜM: Ülkü sevgisi
 1158. ÜLÜGLÜ: Talihli, kısmetli,bahtı açık
 1159. ÜLÜK: (ülüg) Kısmet, nasip, pay
 1160. ÜLÜKBULMUŞ: birl. Ülük/Bulmuş Uygur kağanlarının unvanlarından
 1161. ÜLÜŞ: 1- Bölüş, bölüm, bölünen, pay 2- Konuk payı, komşu payı, ailenin ihtiyaçları dışında, konu-komşu için ayrılan ve saklanan pay
 1162. ÜMİT: Umut ÜN: 1- Ses, seda 2- Şöhret, nam
 1163. ÜNAL: 1- Ün/Al 2- İnal (Han soyundan gelen, soylu ve imtiyazlı bey)
 1164. ÜNALDI: birl. Ün/Aldı Ünlü, meşhur
 1165. ÜNDEV: Namlı, meşhur
 1166. ÜNLÜ: 1- Meşhur, namlı, tanınmış 2- Gür sesli, sesini duyuran
 1167. ÜREGEN: Bereketli, münbit
 1168. ÜREGİR: Bolluk, bereket, üretkenlik
 1169. ÜREK: Yürek, kalp
 1170. ÜREKLÜ: Cesur, yiğit
 1171. ÜRENTUYUN: birl. Üren/Tuyun Eski dönem, Yakut kutlu ruh adlarından
 1172. ÜRGAN: Kıvılcım, şerare
 1173. ÜRGÜÇ: Körük, demirci körüğü
 1174. ÜRK: Dehşet, korku, çekince
 1175. ÜRKMEZ: Cesur, korkusuz
 1176. ÜRKÜT: Ürkütücü, dehşet verici
 1177. ÜRÜK: Süregen, daimi
 1178. ÜRÜN: Döl, verim, ekin, üremiş, üretilmiş olan
 1179. ÜRÜNDÜK: Verimli, seçkin, güzide
 1180. ÜRÜNDÜL: Seçkin, güzide
 1181. ÜRÜNG: 1- Maneviyat, manevi güç, 2- Temiz, pak
 1182. ÜSTE: Galip, faik
 1183. ÜSTEK: Üstün, galip, faik
 1184. ÜSTÜN: Üstte olan, galip, faik, muzaffer
 1185. ÜSTÜNGÜ: Üstün gelme, üste çıkma, mertebe atlama, derece
 1186. ÜTGÜR: Hızlı, seri, çabuk
 1187. ÜYEN: 1- İlkeli, özüne bağlı 2- İyilik sever, temiz yürekli
 1188. ÜYGE: İyi, yararlı, zararsız
 1189. ÜYGEN: İyilik dolu, temiz kalpli
 1190. ÜYGENARIK: birl. Üygen/Arık Altay, Tuva, Sogay destanlarında adı geçen bir kutsal kadın ruh.
 1191. ÜZBE: Üzgün, kızgın, dargın, darlanmış, mahzun, sıkıntılı
 1192. ÜZLÜNÇÜĞ: Olağanüstü, fevkalade
 1193. ÜZÜT: Can, ruh, öz, tin
 1194. YABA:Yapa, yapu) 1- Yapı, oluşum 2- Alet, edevat
 1195. YABAGU: Yabgu, genel vali
 1196. YABALAK: (Yablak) Dayanıklı, metin, mütehammil
 1197. YABAN: 1- Yabancı, yabani, vahşi 2- Yapan, yapıcı
 1198. YABAY: Yapay, yapan, yapıcı, yapılmış
 1199. YABGU: 1- Üst düzey yönetici, genel vali 2- Merkeze bağlı, özerk, bölge yöneticisi Göktürkler döneminde kullanılan unvanlardan
 1200. YABIR: 1- Yapıcı, pozitif kişilikli, aktif, çalışkan 2- Güreşçi, dövüşçü
 1201. YABIT: Yapı, yapıt, eser, mamulat
 1202. YAD: Yabancı, el, değişik, farklı
 1203. YADA: 1- Yabancı, yabancılık 2- Büyü, sihir, büyü yapmada kullanılan bir taş
 1204. YADAÇI: 1-Yaya, piyade 2-yada taşını kullanan
 1205. YADEL: birl. Yad/Er Gurbet, yabancı memleket
 1206. YADU: Yadçı, yad edici
 1207. YAGLA: Talan, yağma
 1208. YAĞADUR: Yağış, yağmur, bolluk, bereket
 1209. YAĞAN: (Yagan, yakan) 1- Ucu ateşli ok 2- Yağmur 3- Gökten inen nur 4- Yakın, yar, canan
 1210. YAĞDIKAR: birl. Yağdı/Kar (kar yağarken doğan)
 1211. YAĞDIBASAN: birl. Yağdı/Basan Düşmana baskın yapan, düşmanı yok eden
 1212. YAĞISAVAN: birl. Yağı/Savan Düşmanı püskürten, düşmanı kovan, kovalayan
 1213. YAĞISIYAN: birl. Yağı/Sıyan (defeden,kovan)
 1214. YAĞIŞ: (Yakız- Yavuz) Kara, yanarak kararmış, karaya çalan mecCesur, gözü pek, şiddetli, yaman,yiğit
 1215. YAĞMA: Ganimet, ganimet paylaşımı, bolluk
 1216. YAĞMUR: Yağmur yağışı
 1217. YAĞMURCA: 1- Sessiz ve kısa süren yağmur 2- Bir geyik türü
 1218. YAĞRIK: Yakarış, dilek, niyaz
 1219. YAĞRIKÇI: 1- Yakarıcı, duacı 2- Faydalı, yararlı, işe yarayan
 1220. YAĞUK: (Yavuk) Sevilen, yakınlık duyulan, gönül yakınlığı
 1221. YAKA: 1- Sınır, sınır bölgesi 2- Kıyı, sahil
 1222. YAKACIK: Dağ eteği
 1223. YAKAK: Ucu ateşli ok
 1224. YAKAN: 1- Yakıcı, yok edici 2- yağan
 1225. YAKARCA: Yakan, sıcaklığı artıran
 1226. YAKARI: Dua, temenni, yakarış, dilek
 1227. YAKI: 1- İlaç, em 2- Yakıcı, yakan
 1228. YAKIT: Yakılan, enerji, ısı kaynağı
 1229. YAKŞI: Yakışıklı, güzel, çekici, yakıcı, uygun, yakışan, doğru, iyi
 1230. YAKŞILIK: İyilik, güzellik, uygunluk
 1231. YAKTU: Işık, meşale, aydınlık
 1232. YAKURA: Yakın, yakınlık duygusu
 1233. YAKUŞUK: Yakışıklı, güzel, uygun, uyumlu
 1234. YAKUT: Yakıt, enerji, yakılan
 1235. YAKUZ: (Yağız)
 1236. YALABIR: Parlak, parıldayan
 1237. YALABUK: Parlak, parlayan, ışık saçan
 1238. YALAP: Parlak, ışıltı, ışık saçan Eski dönem, Tanrı ad ve sıfatlarından
 1239. YALAV: Alev, yalaz
 1240. YALAVAÇ: (Yalvaç)
 1241. YALAZ: 1- Yalın, çıplak, aleni 2- Yalın, parlak, ışıklı, alev
 1242. YALÇIN: Dik, sarp, yukarıda, ulaşılmaz
 1243. YALDIR: 1- Parlak, parlayan 2- Yıldır, yıldıran,caydırıcı, ürkütücü
 1244. YALDIRAN: 1- Yıldırıcı, caydırıcı, ürkütücü 2- Parlak, parlaklık veren
 1245. YALDIRIM: Yıldırım
 1246. YALDIZ: Yıldız, ışık saçan parlaklık, parlayan, ışıyan
 1247. YALDRUK: (Yaldırık) Parlak, parlatılmış
 1248. YALGIN: Serap, yanıltıcı, görüntü
 1249. YALIM: 1- Ateş, kıvılcım 2- Kılıcın keskin tarafı, ince ağzı 3- Yüksek kayalık
 1250. YALIN: 1- Alev, parlaklık 2- Çıplak, net, açıkta olan, açık 3- Kınsız, kılıfsız kılıç 4- Tek başına, yalnız, korumasız
 1251. YALINCA: Yalnız, tek başına
 1252. YALINÇAK: Fakir, çıplak, garip, korumasız, sahipsiz
 1253. YALMA: Yağmurluk, pelerin
 1254. YALMAN: 1- Kılıcın keskin ağzı, kılıcın uç kısmı 2- Eğimli, dik tepe
 1255. YALTUK: Yalınlık, yalın olma hali
 1256. YALUNMUŞ: Yalın, çıplak, saf, arınmış
 1257. YALUY: Büyü, tılsım, sihir
 1258. YALVAÇ: Elçi, resul, nebi, peygamber
 1259. YAM: 1- Ulak atı 2- At gibi, ata benzeyen 3- Çöl, kıymık
 1260. YAMAÇ: 1- Bayır, dik yokuş, dağ ya da tepenin herhangi bir yanı 2- karşı, karşısı, öteki taraf
 1261. YAMAN: 1- Müthiş, dehşetli, etki ve beceri bakımından olağanüstü 2- kötü, fena, üzücü
 1262. YAMÇI: 1- Ulak, postacı 2- Ulak atı, postacı atı 3- Yağmurluk 4- Kalın, kolsuz yelek, kuzu derisiyle kaplı giysi
 1263. YAMI: 1- Ulak atı 2- Çöp, kıymık 3- İtibar, nüfuz
 1264. YAMTAR: 1- Yaman, güçlü, kuvvetli 2- Yağmurluk 3- Obur, iştahlı
 1265. YAMUN: Denetleyici, murakıp, müfettiş
 1266. YANAÇI: (Yanaç) Canip, candan
 1267. YANAĞ: (Yanak) Yanak, kısım, yan
 1268. YANAR: 1- Işıltı, ışık 2- Ateşli, sıcak kanlı, heyecanlı
 1269. YANAŞIK: 1- Ev kızı 2- Evlatlık alınmış, kız çocuğu
 1270. YANBaş: Sadık, bağlı, yakın, yanında,yanı başında, vefakar
 1271. YANÇ: (Yanıç) Hilal, yarım ay biçiminde
 1272. YANÇI: At zırhı
 1273. YANÇUK: (Yancık) At zırhı, at örtüsü
 1274. YANDAŞ: Yanında duran, destekleyen, taraftar
 1275. YANDIK: Heybetli, gösterişli, azametli
 1276. YANDU: İnançlı, inanmış, imanlı
 1277. YANGAK: 1- Yanak 2- yanık, sevdalı
 1278. YANGAL: Isı, hararet, ateş, ateşlilik
 1279. YANGIR: Hazin söz, dokunaklı söz, hazin konuşma
 1280. YANI: Cilve, işve, can yakıcılık
 1281. YANIK: Sevdalı, aşık, istekli
 1282. YANIT: 1- Ödül, mükafat 2- Karışık
 1283. YANK: (Yang) Metod, tarz, usul
 1284. YANKU: (Yankı) Aksi seda, eko
 1285. YANKUÇİ: Mübaşir, mahkeme memuru
 1286. YANTIR: Şehla, şehla gözlü
 1287. YANTUK: Gösterişli, azametli
 1288. YANTUT: Bedel, tazminat
 1289. YANUÇ: İnce, zayıf, narin
 1290. YANUK: 1- Esmer tenli, kara 2- Tutkun, aşık, sevdalı
 1291. YANULMAS: Yanılmaz, deneyimli ve bilgili otorite
 1292. YANUT: 1- Yanıt, karşılık 2- Ödül, mükafat
 1293. YAPA: 1- Yaba, yapma, çaba, enerji 2- Bütün, hep, bütünlük 3- Vefa
 1294. YAPAGI: Yapağı
 1295. YAPAN: 1- Yapıcı 2- Yaban, vahşi
 1296. YAPAR: Yapıcı, üretken, olumlu
 1297. YAPARLI: Olumlu, yapıcı
 1298. YAPI: Mamul, yapılmış
 1299. YAPINÇ: (Yapınçak) Yapılmış, mamul, üretilmiş
 1300. YAPRAK: (Yapurgak) Ağaç ve çiçek yaprağı
 1301. YAPSIK: Memnuniyet, neşe, meftunluk
 1302. YAPŞIN: Yapıcı, olumlu, becerikli
 1303. YAPURGAK: (Yaprak)
 1304. YAR: (Yarı) 1- Uçurum, dik bayır 2- Tanzim, tertip, organizasyon
 1305. YARAGU: Yarar, fayda, faydalı, yararlı
 1306. YARAĞ: (Yara, yarag) 1- yarar, fayda, faydalı, yararlı 2- Silah, zırh, kalkan
 1307. YARAŞUK: Uyumlu, ahenkli, barışsever
 1308. YARAŞUR: Uygun, münasip, layık
 1309. YARATGAN: Yaratan, yaratıcı
 1310. YARATU: Yaratma, tertipleme, düzenleme
 1311. YARATUN: Yaratıcı, tertipli, düzenli, örgütlü
 1312. YARATUR: Yaptırır, yaptırımcı, buyurucu, örgütleyici
 1313. YARAY: Usta, ehil, beceri sahibi
 1314. YARAYLI: uygun, münasip, yararlı
 1315. YARÇI: Ortak, şerik, hissedar
 1316. YARDAK: Yardımcı, asistan, muavin, refik
 1317. YARGAN: 1- yararlı, faydalı, güvenilir, yakın 2- Koruyucu, muhafazakar 3- Mahkeme, yüksek mahkeme
 1318. YARGI: Hukuk, hüküm, mahkeme, adalet
 1319. YARGICI: (yarguçu, yagıçı, yargıç) Yargıç hakim, yargı mercii
 1320. YARGIÇ: Yargıcı, hakim
 1321. YARGIÇU: Yargıç
 1322. YARGIN: (yarkın) 1- Gün ışığı 2- Şimşek, çakın 3- Canan, arkadaş, dost 4- Güler yüzlü
 1323. YARGUÇİ: yargıcı, yargıç, hakim
 1324. YARIM: 1- Yapıcı, yaparlı 2- yarış, müsabaka 3- Bölüm, bölünmüş
 1325. YARIP: Yarı, yarım, bölük, bölünmüş
 1326. YARIŞ: 1- Bölüş, bölüm 2- Müsabaka, karşılıklı, ileriye atılma
 1327. YARIZ: Yarıcı, seri, çabuk, hızlı
 1328. YARLIG: 1- Bağışlama, acıma 2- Ferman, buyruk
 1329. YARLIGAÇ: İnayet, yardım, bağış, merhamet
 1330. YARLIGAMAS: Acımasız, acımaz, bağışlamaz
 1331. YARLIGAMIŞ: Bağışlayıcı, merhametli, rahman
 1332. YARLIGAN: Rahman, bağışlayıcı
 1333. YARLIGAR: Bağışlayıcı
 1334. YARLIGASUN: Bağışlayıcı, rahman
 1335. YARLIK: 1- Esirgeme, bağışlama 2- Buyruk, ferman
 1336. YARLUĞ: İrade, istem, buyruk
 1337. YARLUK: Muhtaç, yoksul
 1338. YARLUKA: Bağış, lütuf, koruma
 1339. YARMAKAN: (Yarmayan) Armağan, hediye
 1340. YARP: (yarıp) Durgun, sabit
 1341. YARPAN: (Yarban, yarıban) Sabit, sakin, kendi halinde
 1342. YARŞI: Hissedar, ortak
 1343. YARTIM: 1- Kısım, bölük, fırka 2- yardım, inayet, destek
 1344. YARUK: 1- Işık, ziya, nur 2- Zırh, koruyucu
 1345. YASA: (Yasağ, yasak) Yasa, kanun, nizam, kural, kaide, yasak
 1346. YASAÇU: (Yasacı) 1- Parlamenter, Yasa yapan, yasa koyucu 2- Yasaya bağlı, yasal
 1347. YASAĞ: yasak, yasa
 1348. YASAL: 1- Disiplin, sıra, saf, ordunun yürüyüş düzeni 2- Yasalara uygun, nizami
 1349. YASAN: 1- Tertip, düzen, tasarı, plan 2- İşaret, alamet, karar
 1350. YASAR: (Yasur) yasaya uyan, yasayı uygulayan
 1351. YASATAN: Yasalara saygılı
 1352. YASATUR: birl. Yasa/Tur Yasaya bağlı, yasayı uygulayan
 1353. YASAVUL: Yasayı korumak ve uygulamakla görevli memurZabıta, polis
 1354. YASGUÇ: Nikap, gizlilik
 1355. YASUN: (Yisun, İsun) Doğa, tabiat
 1356. YASUT: (yasıt) Onur, şeref, haysiyet
 1357. YASVUL: (Yasavul) 1- Polis, bekçi 2- Mübaşir
 1358. YAŞ: Yaşam, ömür, dirilik, aydınlık, tazelik, ışımak, gelişim, yeşil, yeşillik, gençlik
 1359. YAŞAGU: Ömür, yaşam, canlılık
 1360. YAŞAM: Hayat, ömür, dirlik
 1361. YAŞAR: Ömür, yaşam, hayatta kalış.
 1362. YAŞIL: 1- Yeşil renk mec.Tazelik, gençlik, zindelik 2- Yeşillik, çimenlik
 1363. YAŞIN: 1- Gizlilik, gizem 2- Şimşek, çakın
 1364. YAŞIT: 1- Genç, körpe, taze 2- Eş, denk, eşit
 1365. YAŞLAK: Giz, sır, esrar, gizli kalması gereken
 1366. YAŞRU: Giz, gizlilik, gizem
 1367. YAŞUK: 1- Işık, ışın, şua 2- Aşkın, aşık, aşmış
 1368. YAŞURGAN: Ketum, sıkı ağızlı, sır vermez
 1369. YATAĞAN: (yatağan, yatakan) 1- Kama türünde, iki tarafı da kesen bir bıçak 2- Tembel, miskin 3-Borcunu ödemeyen, üstüne yatan (Uygurlarda)
 1370. YATI: Yatık, meleke, beceri, el yatkınlığı
 1371. YATKIN: Yatık, yatan, uygun, uygunluk
 1372. YATMAN: Muti, efendi, uyumlu, itaatkar
 1373. YATUK: 1- Yatkın, becerili, meleke sahibi 2- Tembel, ağır kanlı
 1374. YAVÇIN: (Yatçın) Konuk, yatıya gelen konuk
 1375. YAVGA: Soy, sop, nesil
 1376. YAVNIK: Sevinç, neşe
 1377. YAVRİ: Zayıf, güçten düşmüş
 1378. YAVRU: Zayıf, bakıma muhtaç, ilgi ve bakım bekleyen
 1379. YAVUK: Yakın, yakında duran, yakınlık duyulan, sevgili
 1380. YAVUZ: (Yağız) KaraMecSert, şiddetli, dehşetli, gözü kara, yaman
 1381. YAY: 1- Yaz mevsimi 2- Silah, ok atmaya yarayan, gergin ip, gerginlik
 1382. YAYAK: yaya, piyade
 1383. YAYGARU: Bahar, ilkbahar, yaza doğru giden zaman
 1384. YAYGIN: Yayık, yayılmış
 1385. YAYGIR: (Yaykır) Uzay, sema, yıldızlar alemi
 1386. YAYIK: 1- Yaygın, geniş, genişlemiş 2- Tufan, deprem 3- Altay destanlarında adı geçen, kutlu ruh.
 1387. BEYRU (Bayrı) :Bayülken'in oğullarından
 1388. YAYIN: Serap, feyezan
 1389. YAYKIRU: Sema, feza, uzay
 1390. YAYLA: Yaz yeri, yazlıkBahar, yaz aylarını geçirmek için çıkılan, yüksek dağlık bölge
 1391. YAYLAERİ: birl. Yayla/Eri Yaylada yada yaylaya çıkarken doğan çocuklar için kullanılan adlardan
 1392. YAYLAK: Yayla, yazlık, sayfiye
 1393. YAYLIM: Yayılım, yayılma yeri, otlak, mera
 1394. YAYMUT: birl. Yay/Mut Yaz sevinci
 1395. YAYUÇI: Yayıcı, dağıtıcı, haber yollayan
 1396. YAYUK: 1- Yayvan, yayık, uçsuz bucaksız, geniş 2- Deprem, yer sarsıntısı
 1397. YAZAL: Takı, süs, ziynet, mücevher
 1398. YAZDIÇ: Anıt, kitabe
 1399. YAZGAN: Yazan, yazıcı, yazgıyı tayin eden Eski dönem Tanrı ad ve sıfatlarından
 1400. YAZGI: 1- Yazı, kader, mukadderat, alın yazısı 2- Tanrısal, ilahi
 1401. YAZGULU: Talihli, bahtı açık
 1402. YAZIÇU: Yazıcı, katip
 1403. YAZIM: Yazgı, mukadderat
 1404. YAZIN: 1- Yaz vakti, bahar vakti 2- Kader, alın yazısı
 1405. YAZINÇ: Kader, alın yazısı, yazgı
 1406. YAZIR: 1- Çok ülkeler gezmiş, görmüş 2- Çok ülke fethetmiş, fatih 3- yazar, yazıcı, katip
 1407. YALIKSUZ: Günahsız
 1408. YEDEN: 1- Yedeği olan, yedeğine alan, tedbirli 2- Yetkin, yeterli, usta
 1409. YEĞ: (Yek, yeke) 1- Yüksek, ala, eftal, iyi, daha iyi 2- Soylu, asil, seçkin, güzide, mümtaz
 1410. YEĞEN: 1- Yeğ, üstün tutulan, yeğin, yeğlenmiş 2- Kardeş çocuğu (Babası ya da anası ölmüş, ya da uzakta olup da yakın akrabaları tarafından yetiştirilen çocuklar için kullanılan adlardan) 3- Güveyi, damat
 1411. YEĞİN: 1- Üstün, faik 2- Bereketli 3- Çok güçlü, hızlı, şiddetli
 1412. YEĞİNEK: 1- Yığınak, küme 2- Üstün, faik, daha iyice
 1413. YEĞNİ: 1- hafif 2- Alçak gönüllü, mütevazı
 1414. YEĞREK: (Yekrek) Etfal, evla, iyi, üstün
 1415. YEKREK: Evla, iyi, üstün, daha iyi
 1416. YEKSEK: Tedbirli, ihtiyatkar
 1417. YEKÜL: (Yeğül) Yeğni, faik, üstün, muzaffer
 1418. YEL: Rüzgar, esi
 1419. YELÇİ: Yel gibi, hızlı
 1420. YELEÇ: Havadar, yel alan
 1421. YELEGEN: Hızlı, süratli, yel gibi
 1422. YELEĞİN: Yel alan yer, rüzgarlı yer
 1423. YELEK: 1- yel gibi, hızlı 2- Okun arkasına takılan tüy, denge tüyü 3- Kolsuz ve yakasız üst giyeceği
 1424. YELEKİN: (Yeleğin) Rüzgarlı, yel esen yer, yel alan yer
 1425. YELEN: 1- Arzu, istek, dilek 2- Fırtına
 1426. YELES: Yel esintisi, havadar, rüzgarlı
 1427. YELESER: birl. Yel/Eser Esintili, havadar, yel esen..
 1428. YELESEY: birl. Yel/Esey Yel esintisi
 1429. YELİM: Hareket, eylem, devinim
 1430. YELİN: 1- Yel uğrağı, yel alan yer 2- Yel değişi, yel teması
 1431. YELİS: Havalı, havadar, rüzgarlı
 1432. YELİZ: birl. Yel/İz Havadar, rüzgarlı, havalı
 1433. YELKİM: Havadar, havası güzel yer
 1434. YELKİN: 1- Konuk 2- Hızlı, yol gibi
 1435. YELME: Öncü, yol gösteren, mihmandar
 1436. YEN: 1- Yenmek, alt etmek 2- Deri 3- Yeni, yenilik, orijinal
 1437. YENCİLEK: Hafif, yeğin, narin, ince
 1438. YENDÜN: Tercih, seçim, referans
 1439. YENGİ: 1- Yeni, orijinal 2- Zafer, utku
 1440. YENİN: Galip, muzaffer, utkan
 1441. YENİŞ: Galebe, galibiyet, utku
 1442. YENTÜR: Kalender
 1443. YENÜL: Mütevazı, alçak gönüllü
 1444. YEPREM: Aktif, faal, becerikli, çalışkan
 1445. YERÇİ: Başkan, yol gösteren, mürşit.
 1446. YERÇİLİG: İzci, takipçi
 1447. YERGİN: Mahzun, hüzünlü, bitkin, yere bakan, boynu bükük
 1448. YERİNÜR: Durağan, üşengeç, müşkülpesent
 1449. YERÜNMES: Hamarat, çalışkan, vurdumduymaz
 1450. YESUGA: (Yesuge, yasagay) Yasa, yasak, yasaya bağlı, yasadan yana
 1451. YESUKEN: (Yasuga, yasag, yasa) Yasa, yasak, yasalı, yasaya bağlı
 1452. YEŞİL: (Yaşil) 1- Tazelik, taze, körpe 2- Çimen, çimenlik
 1453. YEŞİM: Eski dönemlerde, Türklerce kutsanmış, değerli taş
 1454. YET: (yeti, yete) Kudret, kuvvet, güç, yeterlilik, yetenek, beceri, maharet
 1455. YETEK: Gaye, emel
 1456. YETEN: Yeterli, yetkin, usta
 1457. YETER: Yeterli, yetkin, uzman, usta
 1458. YETGİN: (Yetkin) Çok çocuklu ailelerin, doğan çocuklarının sonuncu olması dileği ile verilen adlardan
 1459. YETİ: 1- yetenek, kabiliyet 2- Yetkin, kamil, olgun, becerikli, mükemmel 2- Etki, etkileyici 3- Yitik, kayıp, harcanmış, zayi olmuş
 1460. YETİŞGİN: (yetişkin) Yetişmiş, olgun, kamil, mükemmel, yetenekli
 1461. YETİZ: Hazır, amade, yeterli, olgunluğa ermiş
 1462. YETKİ: Sorumluluk, maharet, iş bitirme gücü
 1463. YETKİN: 1- yetişkin, ehil, uzman, yeterli 2- Etkileyici, çekici, mükemmel
 1464. YETMEN: Olgun, gelişkin, uzman, yeterli, yetenekli
 1465. YEYGÜ: Armağan, bahşiş, ihsan
 1466. YEYİN: Galip, kavi, üstte olan
 1467. YEYNİ: Ehven, iyi
 1468. YEYREK: Makbul, kabul gören, beğeni toplayan
 1469. YEYTEM: Eski, kadim
 1470. YIBAR: 1- Koku, parfüm 2- Kokulu mum
 1471. YIĞ: Yığılı, toplu, birikim
 1472. YIĞAÇ: 1- Ağaç 2- Erkeklik organı 3-Yığıcı, toplayıcı
 1473. YIĞAN: (Yıkan) 1- Yığıcı 2- Yıkıcı
 1474. YIĞIN: Birikim, kitle, yığılı olma hali, yığılmış, istifli
 1475. YIĞINAK: Toplum, kitle
 1476. YIĞINCA: Genel, teamül, sosyal kural, toplumun benimseyip uyguladığı kurallar
 1477. YIĞLINÇ: (Yığlınçı) İffetli, edepli, namuslu
 1478. YIĞNAK: Yığın, yığınak, toplum, cemaat
 1479. YIĞRIK: Mahçup, utangaç
 1480. YIKIN: (yığın) Afet, yıkım , zarar
 1481. YIKINÇ: Yıkmış, yıkıcı
 1482. YIKMIŞ: Yıkıcı, devirici, güçlü
 1483. YILDIKU: Yıldız, yıldız kümesi
 1484. YILDIR: Yıldırıcı, ürkütücü, heybetli, dehşetli, şiddetli, gözü kara, korkusuz
 1485. YILDIRAN: Ürkütücü, korkutucu, heybetli, gösterişli
 1486. YILDIRGAN: Yıldıran, ürküten, korkutan, şaşalı, gösterişli
 1487. YILDIRIM: (Yaldırım) 1- Berk, yüksek voltajlı elektrik 2- Göz kamaştırıcı, ışık, aşırı parlaklık
 1488. YILDIZ: Yaldız, parlak ışık, parlayan, ışıyan
 1489. YILDURU: Berrak, net, temiz, billur
 1490. YILGI: Yılma, dehşet, ürküntü
 1491. YILGIN: Yılmış, ürkek, bezgin
 1492. YILIĞ: Yılgın, yılmış, yılık
 1493. YILKI: 1- At, at yavrusu 2- At sürüsü
 1494. YILMA: 1- Yılmaz, azimli, dayanıklı, cesur, korkusuz 2- Dik yokuş, dağ yamacı
 1495. YILMASIN: Yılmaz, korkusuz
 1496. YILMAZ: Gözü pek, korkusuz, batur, dayanıklı, azimli
 1497. YIRAGU: Yırcı, çalgıcı, enstrüman çalan, müzisyen
 1498. YIRAK: Irak, uzak, mesafeli
 1499. YIRI: Sol, sol taraf, tek taraf, tek taraflı
 1500. YIRIM: 1- Solak 2- Yarım 3- yurt, toprak
 1501. YIŞ: (Yaş, yaşıl) Orman, yeşillik içindeki bölge
 1502. YIŞIK: 1- Tulga, demir örgülü tulga 2- ışık
 1503. YİBEK: Ateşli, hararetli, heyecanlı
 1504. YİGE: Dayanıklı, kavi, metin
 1505. YİĞENEK: 1- Toplum, kitle, cemaat 2- Yeğen, yeğencik
 1506. YİĞİN: Daha iyi, sıkı, dayanıklı, üstün, tercih edilir
 1507. YİĞİT: 1- Yeğ, yiğ, iyi, daha iyi, sıkı, sağlam, güçlü, batur, cesur 2- Delikanlı, cıvan, genç 3- Koca, eş
 1508. YİLUN: (Yulun) İri, heybetli, gösterişli, cesim
 1509. YİNÇKE: İnce, zarif, narin
 1510. YİNÇKELÜ: Nazik, anlayışlı, kibar
 1511. YİNÇÜ: 1- İnce, zarif 2- İnci
 1512. YİNDEK: Daimi, ebedi, sürekli, kalıcı
 1513. YİR: Yer, toprak, arazi, arz, yeryüzü, dünya
 1514. YİRÇİ: Kılavuz, izci, rehber, yer bilen, yer bildiren
 1515. YİRDEŞ: Yurttaş, hemşehri, aynı toprağı paylaşan
 1516. YİRDİNÇÜ: (Yirtinçü) Evren, kainat
 1517. YİRGA: Mesut, mutlu, mutluluk dolu
 1518. YİRTİNÇÜ: Evren, kainat
 1519. YİSUN: (yasun, yosun) Doğa, tabiat, yeşillik
 1520. YİTER: Varis, mirasyedi
 1521. YİTİK: 1- Yetik, olgun 2- Keskin 3- Kayıp
 1522. YİTİRMİŞ: Yitik, kayıp, kaybetmiş, yoksul
 1523. YİTÜT: Meziyet, maharet, beceri
 1524. YİZEK: Askeri kılavuz, öncü
 1525. YOĞANAK: Yığınak, kütle
 1526. YOĞÇI: Yuğcu, yuğ yapan, yokluk çeken, yas tutan, yasçı
 1527. YOĞUN: Kalın, gür, iri, sık, sıkı, cüsseli, fazla, fazlalaşmış, katılaşmış
 1528. YOKUŞ: Yukarı, yukarı doğru çıkan, dik yol, bayır
 1529. YOL: Üzerinden gidilen...mec1- Kut, mut, baht, yazgı, kader 2- Örf, adet, töre, gelenek teamül, ilke, tarz, gidişat
 1530. YOLA: 1- Örf, adet, usul, erkan 2- Meşale, kandil
 1531. YOLAÇ: Yol gösterici, mihmandar, rehber, önder, öncü
 1532. YOLAÇAN: birl. Yol/Açan Önder, öncü
 1533. YOLAK: birl. Yol/ak 1- Dürüst, namuslu, temiz 2- Çığır, yenilik, gidişat 3-Kısa yol, kestirme yol
 1534. YOLALDI: birl. Yol/Aldı 1- İlerleme kaydeden, gelişen, uzman, profesyonel 2- Terbiyeli, yola gelmiş, geleneklerine bağlı
 1535. YOLBAK: (Yolbaka, yolbakan) Konuksever, misafirperver
 1536. YOLBİLİR: birl. Yol/Bilir Görgülü, bilgili, usul erkan sahibi
 1537. YOLÇU: 1- Önder, başkan, şef, lider 2- Peygamber, nebi 3- Gelenekçi, muhafazakar 4- Yolcu, yola çıkmış, yolunda giden
 1538. YOLDAM: 1- Uysal, yola gelen, yolunda giden 2- Usul, metot, tarz
 1539. YOLDAŞ: Aynı yolun yolcusu, aynı yolu paylaşan, aynı yola gönül vermiş, aynı yola baş koymuş,aynı, töre ya da prensipler üzerinde, fikir ve gönül birliği eden, çok yakınlaşmış dost, dava arkadaşı
 1540. YOLERİ: birl. Yol/Eri 1- Töreye bağlı, edep erkan sahibi, bilgili, deneyimli
 1541. YOLKULU: birl. Yol/Kulu mecTöreye ve kurallara bağlı
 1542. YOLLUK: (Yolluğ) 1- Kutlu, mübarek 2- Olgun, ergin 3- Halas bulmuş, huzura kavuşmuş, mesut,bahtiyar
 1543. YOLOĞLU: birl. Yol/Oğlu 1- Fedai, serdengeçti 2- Adak, adanmış, kurban 3- Bağlı, kendini töreye bağlamış
 1544. YOLUM: Usul, kaide, prensip
 1545. YONAT: Tam, eksiksiz, kusursuz
 1546. YONCA: Sulu yerlerde yetişen bir bitki türü
 1547. YORÇU: 1- Askeri kılavuz, öncü, yol gösteren 2- Yorumcu, yorumlayan, eleştirmen
 1548. YORDAM: 1- Alışkanlık, eğilim, usul, meleke, beceri 2- Jest, eda, işve, naz
 1549. YORGA: (Yurga) Rahvan giden at
 1550. YORNUK: İstirahat, istirahatgah, dinlenme yeri
 1551. YOVAŞ: (Yavaş) Çelebi, efendi, ağırbaşlı, halim
 1552. YÖNDEM: (Yöntem) Usul, tarz, teamül, töreye uygun biçimde olan
 1553. YÖNET: 1- Biçim, tarz, yöntem 2- uygun, uyumlu, uysal, geçimli
 1554. YÖNTEM: (Yöndem)
 1555. YÖNTEN: Uslup, tarz, biçim
 1556. YÖRGENÇ: Dağ dönemeci, dağ yolu
 1557. YÖRTEM: Usul, biçim, tarz
 1558. YÖYEN: Mevsim, sezon
 1559. YUĞAK: Bir su kuşu
 1560. YUĞKA: İnce
 1561. YUĞRUŞ: (Yukruş, Yukruç) Eskiden, halktan biri olmasına rağmen, gösterdiği performans ve yararlılıklardan sonra, bey mertebesinde değerlendirilerek, devletin üst düzey kademelerinde görev alan kişi.
 1562. YULA: 1- Su kaynağı, yerden fışkıran su, göze 2- Işıldak, ışık veren, meşale, kandil
 1563. YULU: Adalet
 1564. YULYU: (Yulu, yuluk, Yulug) 1- Yardımcı, yardımsever, fedakar, adil 2- haraç, cizye, vergi 3- traş,traşlı, bakımlı 4- Yağma, yağmacı
 1565. YULUĞBİRİM: birl. Yuluğ/Birim Uygurlar döneminde alınan mahsul vergisi
 1566. YULUK: 1- Traşlı, matruş, bakımlı 2- Yağmacı
 1567. YULUM: 1- Fedakar, yardımsever 2- Yolcu, yoluna bağlı, töresine bağlı
 1568. YULUN: Yolcu, yola giden
 1569. YUM: Mutluluk, neşe, ferahlık, rahatlık
 1570. YUMLU: Mutlu, kutlu, mübarek, huzurlu
 1571. YUMRU: 1- Yumulu, yumuk, yumruk 2- İri, heybetli, gösterişli
 1572. YUMUK: Gül, goncagül
 1573. YUMUŞ: (Yumuç) 1- Söz, öğüt, nasihat 2- Emir, ferman, buyruk 3- Müjde, müjdeli haber 4- Yumuk,yumulmuş, yumruk
 1574. YUMUTGAN: Yapıcı, birleştirici, pozitif kişilik
 1575. YUNAK: Üzerinde çamaşır dövülen ve yıkanan, büyük taş parçası
 1576. YUNMUŞ: Yıkanmış, temiz, titiz, arık
 1577. YUNT: 1- Çadır, oba, ev, yurt, vatan 2- Terbiyesi tamamlanmamış, yarı yabani at 3- Uygarlık,medeniyet
 1578. YURÇI: 1- Becerikli, mahir 2- Yirçi, yer gösteren, rehber
 1579. YURGA: Rahvan giden at.
 1580. YURT: 1- Vatan, kutsanmış toprak 2- Kaynak, asıl, kök 3- Uygarlık, medeniyet 4- Çadır, oba, ev
 1581. YURTLAK: Yurt, vatan, sonradan yurt edinilmiş yer, yurtlaştırılmış yer.
 1582. YUTLUK: Kayıp, zarar
 1583. YUTUM: Yudum, damla, tike, parça
 1584. YUVANÇ: Teselli
 1585. YÜCE: Yüksek, ulu, alicenap, haşmetli
 1586. YÜCEL: Yücelik, ululuk, haşmet.
 1587. YÜĞNEK: Alçak gönüllü, mütevazı.
 1588. YÜĞNÜK: Salih, temiz
 1589. YÜĞRÜK: Yürük.
 1590. YÜĞÜNT: Selam
 1591. YÜKNÜ: Secde, secdede olan
 1592. YÜKSEL: Yükseklik, ululuk, büyüklük
 1593. YÜKSELEN: Ulu, kişi.
 1594. YÜKSELİŞ: Büyüklük, ululuk, ikbal
 1595. YÜKÜN: Baş eğme, saygı duruşu, tazim.
 1596. YÜKÜNÇ: Eğilme, reverans
 1597. YÜKÜNGEN: Eğilen, reverans yapan, saygılı
 1598. YÜKÜNTÜR: Baş eğdirir, diz çöktürür.
 1599. YÜKÜNÜK: Eğilme, reverans
 1600. YÜKÜNÜR: İbadet eden
 1601. YÜLEK: Okun arkasındaki, denge tüyü.
 1602. YÜNKÜL: Hafif, narin
 1603. YÜRE: Daire, helezon, çember
 1604. YÜREĞİR: Yürekli, cesur
 1605. YÜREKLİ: Cesur, korkusuz.
 1606. YÜRİK: Yaşam, hayat,, ömür, geçim.
 1607. YÜRÜM: Yaşam, hayat, ömür
 1608. YÜZAK: birl. Yüz/Ak Masum, günahsız.
 1609. YÜZAKI: birl. Yüz/Akı Masumiyet, temizlik, namus, namusluluk, başarı, beceri
 1610. YÜZLÜG: (Yüzlüg, yüzlük) Soylu, dürüst, namuslu.